Grøn stær

Grøn stær er et andet navn for sygdommen glaucom. I de fleste tilfælde er glaucom forbundet med forhøjelse af øjets væsketryk.

Ved forhøjet væsketryk kan synsnerven beskadiges. Problemet er, at den væske øjet producerer har svært ved at komme derfra igen. Da produktionen og dermed tilførslen er uændret, vil væsketrykket derfor stige. Dette forhøjede væsketryk presser blandt andet på synsnerven, hvorved synsfeltet indsnævres for til sidst at forsvinde.

Øjentrykket ligger normalt mellem 10 og 20 mm kviksølv, men mange mennesker tåler tryk op til 30 mm uden at komme til at fejle noget. Modsat kan også patienter med normalt tryk udvikle glaucom. Øjet kan komme til at se grønligt ud, derfor bliver sygdommen kaldt grøn stær.

Symptomer og diagnose

Ved grøn stær bliver synsfeltet reduceret, men ikke synets skarphed og fokus. Derfor er sygdommen svær at registrere for patienten. Sygdommen forbliver ofte ubemærket langt frem i sygdomsforløbet, derfor er det vigtigt at man opsøger en øjenlæge for at få kontrolleret øjets synsfelt og øjets væsketryk. Man vurderer at 30-50.000 mennesker i Danmark har sygdommen, men at kun halvdelen af denne gruppe har fået stillet diagnosen.

Symptomerne ved glaucom er ved den kroniske (åbenvinklede) glaucom, at synsfeltet langsomt formindskes. Normalt føles intet før synsfeltet er alvorligt formindsket. 90% af patienterne med glaucom har åbenvinklet variation. Omvendt er det med akut (snævervinklet) glaucom, hvor synsfeltet forværres så hurtigt, at det bemærkes. Hvis grøn stær ikke bliver behandlet i tide, kan den føre til blindhed.

Behandling

Øjendråber anvendes til enten at sænke produktionen af øjenvæske eller til at øge væskens afløb fra øjet. Alle produkter til behandlingen af Glaucom har bivirkninger. Nogle øjendråber har lokale bivirkninger f.eks. i form af svien og brænden i øjnene umiddelbart efter drypning. Andre skal gives med varsomhed til mennesker med astma, sukkersyge eller specielle hjertelidelser.

Behandling med laser åbner drænkanalen, så væsken kan løbe friere. Hvis laserbehandlingen ikke giver den ønskede tryksænkende effekt kan en egentlig operation komme på tale. Patienter med kronisk (åbenvinklet) grøn stær kan blive behandlet så synsfeltet ikke bliver mindre, mens patienter med akut (snævervinklet) grøn stær kan opnå samme syn som før sygdommen.

Læs også

Du kan finde mere information om grøn stær på Dansk Glaucom Forenings hjemmeside. 

Kilde

Dansk Glaucom Forening

Læses lige nu

Mest læste