Tinnitus

Tinnitus er den lægelige betegnelse for øresusen. Det betyder, at den, som er ramt af tinnitus, oplever en lyd inde i øret, selvom der ikke kommer nogen lyd ind i øret udefra.

<!--StartFragment --><!--StartFragment -->Det menes at op til 400.000-500.000 danskere er ramt af tinnitus, men i stærkt forskellig grad.

Tinnitus forekommer i vekslende grad. Det kan opleves som en ringende for ørene eller en kraftig hylen, skrigen, brølen, dunken eller susen Lyden kan være meget varienden fra person til person. Hos nogle kommer og går den, men hos uendelig mange er støjen konstant - 24 timer i døgnet. Tinnitus vanskeliggør koncentrationsevnen og påvirker ofte nattesøvnen, som bliver afbrudt og sporadisk.

Hvorfor opstår tinnitus?

De lyde, der kommer ind i øret, aktiverer sansecellerne inde i øresneglen (det indre øre). De små sanseceller laver lyden om til nervesignaler, der transporteres op til hørecentret i storhjernen. Når der ikke kommer lyd ind i øret, vil der være ro i nervebanerne. Men der kan ske en fejl i sansecellerne. Hvilket vil resultere i, at sansecellerne i øresneglen vil begynde at sende fejlsignaler af sted til hørenerven.

Fejlsignalet vil blive opfattet som naturlig lyd, idet det når hørecentret i hjernen. Altså man har tinnitus. Tinnitus opstår ofte på grund af støjskade, almindelige alders forandringer, arvelig høretab, Menieres sygdom eller en eller anden form for skade på høresneglen i form af infektion i øret eller slag mod kraniet. Men i mange tilfælde er årsagen ikke mulig at klarlægge.

Behandling

Tinnitus kan befinde sig et hvilket som helst sted mellem ørenerven og hjernen og er derfor umulig at lokalisere. Kirurgisk behandling er derfor heller ikke mulig. Selv overskæring af hørenerven vil intet ændre. Den tinnitusramte oplever ofte lydoverfølsomhed. Her kan det anbefales at anvende ørepropper, hvis man på forhånd ved, at man vil blive udsat for generende støj.

Træthed og stress kan forværre tinnitus. Det er vigtigt at understrege, at tinnitus ikke automatisk bliver værre eller nødvendigvis varer hele livet. Tinnitus kan godt forsvinde igen, uden at der er sket en høreskade.

Forebyggelse

Det er utroligt vigtigt at bruge høreværn eller ørepropper, hvis man opholder sig et sted, hvor der er kraftig støj eller høj musik.

Tinnitus og psyke

Man ser tit, at det at få tinnitus sætter en masse spekulationer i gang om, hvad der er årsagen til lyden. Mange frygter at have fået en hjerneblødning, en hjernetumor eller noget lignende alvorligt. Dette skaber frygt og negative oplevelser af lyden.

Man kan sige, at der opstår en "ond cirkel", som kan virke selvforstærkende på oplevelsen af lyden, idet man nu bliver mere opmærksom på lyden. Hvis det fører til en reel stresstilstand, kan det være en god idé at tale med en psykolog.

Læs også

Ménière og Tinnitus Foreningen

Kilde

Ménière og Tinnitus Foreningen

Læses lige nu

Mest læste