Alkohol og dit helbred

Forskellige typer af alkohol, bl.a. øl og vin og spiritus, har i lang tid været forbundet med højtider og særlig lejligheder. Læs her, hvilken betydning alkohol har for dit helbred.

Alkohol har i flere tusinde år været et kendt nydelses- og beruselsesmiddel. Alkohol har i lange tider indgået i mange forskellige kultursamfund og været forbeholdt specielle anledninger.

Alkohol som energikilde

Alkohol er et næringsstof og tilhører de energigivende næringsstoffer - kulhydrat, protein og fedt. Et gram alkohol giver 30 kJ, hvilket svarer til lidt mere end kulhydrat og protein og lidt mindre end fedt. Alkoholiske drikke har derfor et stort energiindhold og indeholder ofte en tilsvarende stor mængde sukker.

Alkohol udgør ca. 10 % af den gennemsnitlige energiindtagelse i den voksne danske befolkning. Hos mennesker med alkoholmisbrug kan alkoholindtagelsen udgøre op til 50 % eller mere af det samlede energiindtag.

Følgevirkninger

Alkohol i moderate mængder siges at være godt for dit helbred. Ældre og middelaldrende personer og personer med hjertekarsygdomme kan i nogle tilfælde opnå en sundhedsmæssig fordel ved at drikke ca. én genstand dagligt. Der er tvivl om, hvorvidt det er alkohol i sig selv, der har sundhedsmæssige fordele, eller om der findes andre sunde stoffer i de alkoholiske drikke, der medvirker til den gode effekt.

Et for højt alkoholforbrug har på den anden side en lang række skadelige virkninger på dit helbred. Ved øget indtagelse er der risiko for udvikling af fedt- og skrumpelever samt kræft i svælg og spiserør. Kvinder øger yderligere deres risiko for brystkræft med 10 % for hver ekstra daglige genstand, de drikker. Yderligere vil et moderat alkoholforbrug, for det meste, medføre et øget dagligt energiindtag og dermed øge risikoen for overvægt og fedme.

Ny forskning

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny rapport, som samler den internationale viden om, hvor stor betydning alkohol har for den enkeltes helbred. Af rapporten fremgår, at alkohol er grundlæggende giftig for kroppen – at den svækker immunforsvaret og er medårsag til tres forskellige sygdomme, bl.a. brystkræft, blodprop i hjernen, forstyrrelser i hjerterytmen, nerveskader, depression og epilepsi.

”Rapporten dokumenterer, hvor utroligt skadeligt det er for kroppen at drikke for meget. Heldigvis viser den også, at der er meget at hente – også på kort sigt – ved at skære ned på forbruget”, siger centerchef Else Smith fra Sundhedsstyrelsen.


Relevante links:

Alt om alkohol
Alko-linien
Anonyme alkoholikere
Hope
Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte
Minnesotagruppen
Alkoholpolitisk landsråd

Kilder


Menneskets Ernæring. Arne Astrup et. al. Munksgaard Danmark 2005

Alkohol. Artikel af Fødevarestyrelsen

Drik mindre alkohol og få et bedre helbred – hurtigt! Artikel af Sundhedsstyrelsen, Uge 40.

Læses lige nu

Mest læste