Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

De seneste anbefalinger til voksenbefolkningen fra Sundheds- styrelsen lyder på at du helst ikke drikker mere end 5 genstande på én gang. Kvinder frarådes at drikke mere end 14 genstande om ugen og mænd mere end 21 genstande om ugen. Og mindre er endda bedre.

Børn og unge

For børn under 16 gælder at de slet ikke skal drikke, og at unge skal drikke meget moderat - og ikke mere end 5 genstande på én gang.

Et risikabelt rusmiddel

Alkohol er et risikabelt rusmiddel og de nyeste forskningsresultater viser, at det ikke er risikofrit at drikke op til genstandsgrænserne. Alkohol kan bl.a. give en større risiko for hjertekarsygdomme, skader og ulykker samt flere kræftformer.


Relevante links:

Alt om alkohol
Alko-linien
Anonyme alkoholikere
Hope
Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte
Minnesotagruppen
Alkoholpolitisk landsråd

 

Kilde

Sundhedsstyrelsen

Læses lige nu

Mest læste