Fødevareallergi

Ved fødevareallergi påvirker bestemte proteiner i fødevarerne kroppens immunsystem.

Kroppen reagerer ved at danne allergi-antistoffet IgE. Antistoffet retter sig mod de fødevareproteiner, man er allergisk overfor. Proteinerne kaldes også allergener. I sjældne tilfælde dannes ikke IgE, men allergien udløses på en anden måde.

Symptomer ved fødevareallergi

Når man spiser den fødevare, man ikke kan tåle, opstår der en allergisk reaktion med symptomer fra øjnene, næsen, lungerne, hud, mave-tarmkanal eller hjerte-karsystem. Der er oftest symptomer fra to eller flere organer.

Det er forskelligt hvor meget af allergenet, der skal til for at fremkalde symptomer, men i nogle tilfælde kan selv meget små mængder udløse voldsomme symptomer.

I de fleste tilfælde af overfølsomhed over for mad viser symptomerne sig få minutter til en til to timer efter, at man har spist det, man ikke kan tåle - men der kan også gå længere tid.

Symptomerne kommer ofte hver gang, man får den fødevare, man ikke kan tåle. Har du problemer med fødevarer, der krydsreagerer med pollen, kan det dog være, at du kun har symptomer i pollensæsonen. Symptomerne kan også afhænge af, hvor meget du spiser af den fødevare, du ikke kan tåle, samt af tilberedningsformen. Nogle tåler således kogte frugter og grøntsager bedre end rå.

Når man spiser en fødevare, som man er overfølsom overfor, er den første reaktion oftest kløe og evt. hævelse i mund og svælg. Senere kan der komme symptomer fra øjne, næse, lunger, mave-tarmkanal og hud. Det er karakteristisk for fødevareoverfølsomhed, at der meget ofte er symptomer fra flere organsystemer.

De følgende symptomer kan skyldes andet end fødevareoverfølsomhed. Derfor bør du altid kontakte din læge, hvis du har symptomer, som du ikke umiddelbart kender forklaringen på.

Øjne og næse

Fra øjne og næse kan ses symptomer som ved høfeber. Øjnene hæver, klør og bliver røde. Næsen klør, løber eller er stoppet, og man nyser.

Lunger

Fra lungerne kan der komme astmasymptomer med hoste, piben og hvæsen, trykken for brystet og åndenød.

Mave-tarmkanal

Symptomerne fra mave-tarmkanalen kan vise sig som mavesmerter, kvalme, opkastninger og diarré. Er der tale om symptomer hos en baby, skal man være opmærksom på, at gylp i små mængder, ikke skal forveksles med en allergisk reaktion.

Hud

På huden kan der ses akut nældefeber med kløende, velafgrænsede hvide eller blegrøde hævelser. Kronisk nældefeber ses sjældent ved overfølsomhed over for fødevarer. Hos nogle småbørn forværres børneeksem af bestemte fødevarer. Det er især hos børn med svært vedvarende børneeksem. Der er dog mange andre faktorer end mad, der kan forværre børneeksem.

Allergisk chok

I sjældne tilfælde kan man få et allergisk chok, som er en voldsom og livstruende allergisk reaktion, hvor hele kroppen reagerer. Man klør i huden, bliver utilpas og svimmel og får hjertebanken, kvalme og sortnen for øjnene. Der kan samtidig være nældefeber, høfeber og astma. Blodtrykket kan falde, og man kan besvime. Allergisk chok kan ligne andre voldsomme reaktioner med pludselige besvimelser.

Andre symptomer

Hos børn med svær fødevareallergi kan desuden ses dårlig trivsel og træthed, og de vokser måske ikke så meget, som de skal.

Allergitest

Allergiantistoffet kan måles ved en allergitest, fx i en blodprøve eller ved en test på huden, den såkaldte priktest. Andre test, fx lappetest på huden, anvendes i sjældne tilfælde til at undersøge for andre allergiske mekanismer. Allergitesten er dog ikke nok til at stille den endelige diagnose.

Hvad opnås ved allergiforebyggelse?

Forskning viser, at forebyggelse har stor betydning.
Fødevareallergi, børneeksem, astmatisk bronkitis og astma starter oftest i førskolealderen.

Hvis I forebygger allergi hos jeres barn, nedsætter I jeres barns risiko for at udvikle fødevareallergi, børneeksem, astmatisk bronkitis og astma helt op til skolealderen.

Behandling af allergi

Der findes ingen medicinsk behandling, der kan helbrede overfølsomhed over for mad. Den eneste behandling er at lade være med at spise den fødevare, som du ikke kan tåle.

For at være sikker på at undgå de fødevarer eller tilsætningsstoffer, du ikke kan tåle, er det vigtigt, at du læser varedeklarationerne.

Du kan få rådgivning om mere omfattende kostændringer hos en klinisk diætist. Du kan evt. blive henvist fra din læge eller den specialafdeling, hvor du er blevet undersøgt. Du kan også opsøge en privat praktiserende klinisk diætist, men det skal du selv betale. Undersøg i dit amt, hvilke muligheder der er.

Du kan læse mere om fødevareallergi og fødevareintolerance her

Du kan læse mere om kliniske diætister hos Foreningen af Kliniske Diætister

Relevante links:

Astma-Allergi Forbundet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Fødevareallergi
Medicinmedfornuft.dk - Institut for Rationel Farmakologi

Kilde

: Astma-Allergi Forbundet

Læses lige nu

Mest læste