Egepollen snyder allergikere

Da birkens blomstringstid næsten er ovre, ser mange pollenallergikere frem til at slippe af med de røde øjne og løbende næser. Men for en del birkepollenallergikere bliver symptomerne ved.

Når en del birkepollenallergikere oplever, at deres symptomer bliver ved, selv om pollentallene for birk er lave, skyldes det egepollen. Pollen fra eg og birk minder nemlig meget om hinanden, og er man allergisk over for birk, vil man derfor også kunne reagere på eg. Det oplyser Astma-Allergi Forbundet på deres hjemmeside.

Eg findes ikke i pollenoversigter

Når mange mennesker åbenbart lider af høfeber pga. egepollen, hvorfor figurerer eg så ikke på de officielle pollenoversigter?

”Egepollen fremgår ikke af de officielle statistikker, og vi ved faktisk ikke, hvor mange mennesker, der lider af egepollenallergi,” fortæller Janne Sommer, biolog og leder af Astma-Allergi Forbundets pollentællinger.

"Astma-Allergi Forbundet fører statistik over de pollentyper, der traditionelt anses for at give danskerne mest høfeber og være til størst gene. Det er birk, græs, el, elm, hassel og bynke. De seks pollental bliver offentliggjort i pollensæsonen," forklarer Janne Sommer.

Manglende midler til pollental

”Det har høj prioritet hos os at få opdateret billedet af, hvilke pollen, der giver mest høfeber. Den nuværende praksis for pollentallene er nemlig 30 år gammel, og det er absolut relevant at undersøge, om billedet har ændret sig. Desværre dækker vores bevilling fra Sundhedsstyrelsen knap nok driften af dagens pollental, så der er desværre ikke midler til udvikling,” siger Janne Sommer til Dagens Sundhed.

Hun fortæller videre, at der i Sverige er tradition for at offentliggøre tallene for egepollen. Måske vil der vise sig at være grundlag for det samme i Danmark, oplyser hun.

Astma-Allergi Forbundet er en privat organisation, der er 100 % afhængig af tilskud og fonde.

Relevante links:

- om høfeber på Dagens Sundhed
- om allergi på Astma-Allergi Forbundets hjemmeside.

Læses lige nu

Mest læste