Influenza

Influenza er en akut og ubehagelig luftvejsvirusinfektion, som er forårsaget af influenzavirus type A, B eller C.

Alle virustyperne kan forekomme blandt mennesker, hvor type A kun findes hos dyr, især vade- og svømmefugle. Type A kan medføre epidemier, hvor type B kun medfører lokale udbrud og desuden oftest forekommer når type A er aftagende. Type C giver kun lettere sporadiske tilfælde af influenzasygdom, som ofte kan forveksles med forkølelse.

Smitte

Influenzavirus er meget smitsomt og overføres ved direkte kontakt fx håndtryk eller ved dråbeinfektion som spyt, nys, tale eller hoste. Man kan smitte allerede inden symptomerne viser sig og frem til de første fire dage af sygdomsperioden.

Symptomer

Stiger feberen pludseligt og voldsomt og mærkes der kulderystelser, muskelømhed og hovedpine er det tydelige tegn på, at influenzaen har ramt din krop. Der kan forekomme tør hoste og lette smerter når man synker. Sygdommen varer 3-5 dage i ukomplicerede tilfælde, men træthed og nedsat energi vil ofte være tilstede 1-2 uger efter sygdommen.

Hvornår forekommer influenza og hvor mange smittes?

I Danmark cirkulerer influenza oftest i perioden november til marts. Er du først ramt er den typiske varighed på influenzaen ca. 4-6 uger. Under en influenza-epidemi ligger ca. 20% af befolkningen sig med influenza, og som regel ses en stigning i antallet af hospitalsindlæggelser og dødsfald. Man mener, at epidemien er skyld i mellem 1.000 og 3.000 dødsfald, her af er 90% af personerne over 65 år. I Danmark forekommer influenzaepidemier ca. hvert andet til hvert tredje år.

Forebyggelse og behandling

Da influenza skyldes virus hjælper behandling med penicillin ikke. Den bedste behandling af influenza er at tage et par dage på langs, hvor man får ro, sovet og masser af væske for at forhindre dehydrering, som den høje feber medfører. Præparater med Paracetamol, Ibuprofen og acetylsalicylsyre kan hjælpe med at dæmpe feberen og muskelsmerterne.

Hvorfor vaccination?

Alternativt kan man lade sig vaccinere mod influenza og derved undgå, at sygdommen overhovedet opstår. Vaccinationen skal ske hvert år. Det skyldes, at influenzaviruset forandrer identitet med tiden, hvilket hindrer kroppens immunforsvar at danne varig immunitet mod viruset. Vaccinationen må af samme årsag ændres hvert år for i højere grad at sikre en effektiv virkning mod sæsonens cirkulerende influenzavira. Passer vaccinen overens med årets influenzavirus, beskytter den i 80% af tilfældene mod død i relation til influenza. En bivirkning ved vaccinationen kan i sjældne tilfælde være allergiske reaktioner. Andre får let feber og influenzalignende reaktioner af kort varighed. Lidt rødme og ømhed på injektionsstedet kan også forekomme.

Hvem anbefales at få influenzavaccination?

Influenza kan ramme alle mennesker. For raske og sunde er det sjældent et problem. Men nogle mennesker er mere udsatte, fordi deres immunsystem er svækket og for dem kan en influenza være farlig. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor igen i år, at følgende udsatte personer overvejer at lade sig influenzavaccinere:

  • Personer over 65 år og beboere på plejehjem eller lign. institutioner

  • Personer med lungesygdomme, hjerte-karsygdomme eller diabetes

  • Personer med erhvervet eller medfødte defekter af immunsystemet

  • Ansatte i sundhedssektoren, uddannelsesinstitutioner og børnefamilier

Vaccinen indeholder i år tre influenzavira, der cirkulerer globalt og bør gives i begyndelsen af efterårsmånederne for at opnå størst beskyttelse. Ordningen er gratis for de tre øverst nævnte grupper, samt førtidspensionister.

Vaccinationen gives ved indsprøjtning i skuldermusklen og beskytter efter ca. 10 dage. I 50% af tilfældene beskytter vaccinen mod influenza og giver kun sjældent bivirkninger. Dog kan der forekomme ømhed, rødme og hævelse på stikstedet, som ved enhver indsprøjtning.

 

Kilder

www.ssi.dk

www.sst.dk

Læses lige nu

Mest læste