Behandling af leddegigt

En samlet indsats fra forskellige faggrupper er nødvendig og effektiv ved behandling af leddegigt.

Man kan ikke blive helbredt for leddegigt, men en effektiv behandling kan forsinke eller standse sygdommen og holde generne nede. Medicinsk behandling kan tidligt i forløbet være effektiv sammen med fysioterapi, ergoterapi, træning, psykologisk rådgivning, undervisning og social støtte.

Medicin

En speciallæge (reumatolog) styrer og overvåger behandlingen. Man bliver sat hurtigt i behandling med betændelsesdæmpende medicin (antireumatika), når man har fået diagnosen leddegigt. Grunden er, at medicinen kan dæmpe gigtaktiviteten i leddene og dermed nedsætte risikoen for ledskader.

Der findes en lang række af gigtpræparater, som anvendes ved inflammatoriske gigtsygdomme. Præparaterne er opdelt i forskellige grupper:

  • NSAID (Non-steroide anti-inflammatoriske) midler

  • DMARD (Disease-modifying anti-rheumatic drugs) midler - herunder Cytostatika og immunsupprimerende midler

  • Glukokortikoider (binyrebarkhormon)

  • Biologiske antireumatika (biologiske midler)

Behandling med Methotrexat (MTX), som er et DMARD-præparat, er ofte lægens 1. valg til behandling af aktiv leddegigt, da det både er sikkert og langtidseffektivt.

De biologiske lægemidler er en ny type af gigtmidler, som anvendes i stigende grad. Midlerne er mere effektive end de traditionelle midler. De virker meget hurtigt - allerede i løbet af få dage til uger og har en kraftigt hæmmende effekt på gigtaktiviteten.

Efter års forløb med leddegigt kan også operation (reumakirurgisk behandling) blive del af behandlingen, men nye medicinske behandlinger betyder at færre patienter har brug for det.

Operation

Op mod 1/3 af alle patienter med leddegigt bliver opereret, ofte flere gange. Patienternes behov for operation afhænger af, hvordan og hvor hårdt de er ramt af gigten. Operation er ofte den sidste udvej, efter at alle andre behandlingsmuligheder er afprøvet.

Der er en række forskellige typer af operationer, hvor nogle er mere drastiske end andre. Et lille indgreb er fx, hvor ledhinden fjernes, så en ny kan vokse ud. Det mest drastiske indgreb er, hvor der indsættes en protese eller et kunstigt led i stedet for det ødelagte led.

 

 

Kilder

Læses lige nu

Mest læste