Behandling af psoriasisgigt

Psoriasisgigt kan ikke helbredes, men en effektiv behandling kan forsinke sygdommen og holde generne nede.

Medicinsk behandling, som styres og overvåges af en speciallæge (reumatolog), kan tidligt i forløbet være effektiv sammen med fysioterapi, ergoterapi, træning, psykologisk rådgivning, undervisning og social støtte.

Hvis man samtidig har psoriasis, fastlægges behandlingen både i forhold til hud og led. Behandlingen sker altså i tæt samarbejde med en speciallæge i hudsygdomme (dermatolog) for at sikre den bedst mulige effekt på både led og hud.

Behandling af huden

Behandlingen for hudsygdommen er altid først lokalbehandling med steoridsalve og D-vitaminanalogsalve, evt. kombineret med lysbehandling med PUVA og UVB-lys. Hvis dette ikke er effektivt nok, gives systemisk behandling. Her er Methotrexat (MTX), som er et DMARD-præparat, lægens førstevalg. A-vitamin-derivater og Ciclosporin kan også anvendes. Hvis dette ikke virker, er behandling med såkaldte TNF-alfa-blokkere (biologisk behandling - se mere nedenfor).

Behandling af leddene

Der er overordnet 4 grupper af gigtmedicin, som anvendes ved inflammatoriske gigtsygdomme, herunder psoriasisgigt.

  • NSAID (Non-steroide anti-inflammatoriske) midler

  • DMARD (Disease-modifying anti-rheumatic drugs) midler - herunder Cytostatika og immunsupprimerende midler. Fx MTX og Ciclosporin

  • Glukokortikoider (binyrebarkhormon) - indsprøjtninger i led ved psoriasisgigt

  • Biologiske antireumatika (biologiske midler). De biologiske lægemidler er en ny type af gigtmidler, som anvendes i stigende grad

Hvis kun få led er ramt, behandles patienten med NSAID og binyrebarkhormon, hvor sidstnævnte sprøjtes ind i leddet. Hvis dette ikke er nok, eller hvis mange (mindst fire) led er ramt, gives MTX, evt. suppleret med Ciclosporin. Hvis det ikke virker, eller hvis gigten udvikler sig aggressivt, kan det komme på tale at komme i biologisk behandling. Hvis gigten har sat sig i rygsøjlen, vil man desuden blive behandlet med biologiske midler.

Med tiden kan operation (reumakirurgisk behandling) komme på tale, men nye medicinske behandlinger betyder, at færre patienter har brug for det.

Operation

Behovet for operation afhænger af, hvordan og hvor hårdt man er ramt af gigten. Operation er ofte den sidste udvej, efter at alle andre behandlingsmuligheder er afprøvet. Der er en række forskellige typer af operationer, hvor nogle er mere drastiske end andre. Et lille indgreb er fx, hvor ledhinden fjernes, så en ny kan vokse ud. Det mest drastiske indgreb er, hvor der indsættes en protese eller et kunstigt led i stedet for det ødelagte led.

 

Kilder

www.reumadoktor.dk

www.fnug.dk

www.psoriasis.dk

 www.gigtforeningen.dk

 

Læses lige nu

Mest læste