Svangeromsorg

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer for, hvordan svangeromsorgen bør varetages, og hvor ofte der skal gives konsultationer under graviditeten.

Hvis graviditeten forløber normalt, og der ikke skal tages hensyn til særlige omstændigheder, anbefales det, at den gravide ses tre gange hos lægen og fem til syv gange hos jordemoderen alt efter, hvor længe graviditeten varer.

Formålet med graviditetsundersøgelserne er at sikre, at både den gravide og barnet har det godt, at opdage eventuelle komplikationer under graviditeten og at holde øje med barnets vækst.

Første lægeundersøgelse i 6. til 10. graviditetsuge

I dag har de fleste gravide selv konstateret graviditeten med en hjemmetest, men ved det første lægebesøg vil lægen almindeligvis bekræfte graviditeten ved at måle indholdet af hormonet HCG i en urinprøve. Lægen vil derefter fastlægge terminstidspunktet udfra den sidste menstruations første dag og visitere dig til det fødested, du ønsker at føde på.

Du vil blive orienteret om sundhedsvæsenets generelle tilbud og hvilke tilbud der gives på dit fødested, eksempelvis ultralydsscanning. Der vil blive oprettet en svangerjournal, der indeholder oplysninger om:

  • eventuelle tidligere graviditeter og fødsler, og hvordan de er forløbet

  • din almene tilstand 

  • højde og vægt før graviditeten 

  • evt. tobaksrygning og forbrug af alkohol (læs mere under livsstilsfaktorer

  • og om du tager medicin og tilstedeværelse af helbredsproblemer, som f.eks. astma og sukkersyge.

Udfra dine oplysninger vil du blive viderehenvist til jordemoder og eventuelt til undersøgelse hos speciallæge, hvis det vurderes, at der er behov for ekstraundersøgelser eller, hvis der er særlige behov hos dig, der skal tages hensyn til under graviditeten.

En kopi af svangerjournalen sendes til fødestedet, og du får den del, der kaldes vandrejournalen. På den står de mest relevante oplysninger og lægen og jordemoderen kan følge med i de undersøgelser du får lavet gennem graviditeten og den skal medbringes til alle undersøgelser.

Gynækologisk undersøgelse

Lægen vil også foretage en gynækologisk undersøgelse første gang, for at føle om størrelsen på livmoderen stemmer overens med graviditetens længde og det vurderes om alt føles normalt. Sædvanligvis vil du også få taget en blodprøve til bestemmelse af blodtype og din blodprocent vil blive målt og lægen vil tale med dig om, hvorvidt du har brug for jerntilskud. Eventuelt kan det også bestemmes ved en blodprøve om du er immun for visse sygdomme, som eksempelvis røde hunde.

Det første jordemoderbesøg 12. til 17. uge

Jordemoderen vil som lægen danne sig et overblik over din generelle helbredstilstand og graviditetssymptomer og henvise dig til yderligere undersøgelser, hvis det vurderes, at der er et behov. Hun vil også tale med dig om eventuelle tidligere fødsler, dine forventninger til denne fødsel og dine bekymringer. Du kan også tale med din jordemoder om, hvilke tilbud fødestedet har om gruppekonsultationer og fødselsforberedelse, om stedet har fødeklinik og hvilke tilbud, der er ved en hjemmefødsel.

Rutineundersøgelser

Hver gang du er til læge eller jordemoder, vil du også få målt blodtryk. Det normale blodtryk ligger på mellem 100/50 og 140/90. Blodtrykket kan variere gennem en dag alt efter om, man eksempelvis har været aktiv.

Urinen vil blive undersøgt for protein og for sukker. Protein kan i sidste del af graviditeten advare mod svangerskabsforgiftning, og sukker i urinen kan være tegn på graviditetssukkersyge. Hvis du har sukker i urinen, er det hensigtsmæssigt at blive undersøgt nærmere.

Ved hvert besøg vil lægen og jordemoderen føle på din mave og lytte til barnets hjertelyd. Det bliver vurderet om livmoderen vokser, som den skal, og om barnet har en størrelse, der passer til graviditetens længde.

 

Kilde

www.sst.dk

Læses lige nu

Mest læste