Rytmeforstyrrelse

Rytmeforstyrrelser eller arytmi, som det også kaldes, er betegnelsen for forstyrrelser i den normale hjerterytme.

Alle mennesker oplever, at hjertet indimellem laver små ”krumspring”, hvor det enten slår for hurtigt, slækker på tempoet eller holder pause. Men for nogle mennesker bliver hjerterytmen så forstyrret, at det skaber problemer.

Et hjerteslag begynder normalt i sinusknuden, også kaldet hjertets pacemaker. Herfra udsendes et signal, der breder sig som en regelmæssig elektrisk impuls gennem forkamrene og til hovedkamrene. Når de elektriske impulser er bredt ud til alle dele af hovedkamrene trækker hjertet sig sammen. Det sker normalt 50–100 gange i minuttet.

I nogle tilfælde opstår den impuls, som får hjertet til at slå uden for sinusknuden, og det giver forstyrrelser i hjerterytmen.

Hvordan udvikler sygdommen sig?

Der findes en række årsager til forstyrrelser af hjerterytmen:

 • Forkammerflimren – også kaldet atrieflimren – er en af de hyppigste former for uregelmæssig hjerterytme.
 • Ved atrieflimren opstår impulsen forskellige steder i forkamrene udenfor sinusknuden og i uregelmæssig takt. Nogle af impulserne breder sig til hovedkamrene, og man får en hurtig og uregelmæssig puls.

Symptomer på rytmeforstyrrelser

 • åndenød
 • svimmelhed
 • trykken i brystet
 • træthed

Nogle mærker overhovedet ikke den uregelmæssige hjerterytme, men får den påvist ved en tilfældighed.

Atrieflimren kan ses i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Det er ikke altid, at man kan finde nogen egentlig forklaring på denne ændring i hjertets elektriske system, men den kan skyldes forskellige former for hjertesygdom, stofskiftesygdom eller et stort alkoholforbrug.

Atrieflimren kan optræde i anfald, der kan vare fra minutter til dage.

I nogle tilfælde vil hjertet ikke ”slå tilbage” i sin normale rytme uden behandling. Hos andre må man acceptere den uregelmæssige hjerterytme resten af livet, men der kan gives en medicinsk behandling, som mindsker generne.

Forkammerflagren er næsten det samme som forkammerflimren.

Ventrikelflimren er en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse med meget hurtig hjerterytme, som kræver umiddelbar behandling med elektrisk stød.

AV blok er en forstyrrelse af den elektriske forbindelse mellem forkamre og hjertekamre og kræver ofte behandling med en kunstig pacemaker, der indopereres under huden og sørger for, at hjertet igen slår regelmæssigt.

Syg sinusknude er en forstyrrelse i dannelsen af den normale hjerteimpuls, som styrer den elektriske aktivitet i hjertet, og det kan give anledning til både hurtige og langsomme hjerterytmer.

Diagnosen arytmi

Hvis du har symptomer på arytmi, så kan diagnosen stilles ved hjælp af:

 • Hjertestetoskopi (lægen lytter på hjertet) samt en pulsundersøgelse.
 • 12-afledningers EKG (elektroder sættes på kroppen og hjertets elektriske aktivitet måles).
 • Røntgen af brystkassen.
 • Ekkokardiografi (lægen undersøger hjertets størrelse, og hvordan det fungerer ved hjælp af et ultralydsapparat).

Diagnosen atrieflimren betyder ikke, at man pludselig må stoppe med at foretage sig alt det, man plejer. Mange bliver meget bekymrede, når de får stillet diagnosen, og sygdommens natur er også vanskelig at forstå.

Man skal selvfølgelig undersøges grundigt for eventuelle årsager til den uregelmæssige hjerterytme, men det er vigtigt at vide, at tilstanden kan kontrolleres, hvis den behandles. Behandlingen vil beskytte hjertet og nedsætte risikoen for komplikationer.

Hvilken behandling kan tilbydes?

Der kan være tale om flere forskellige slags behandlinger:

 • Medicinsk behandling, der skal forebygge, at man får anfald.
 • Medicinsk behandling ved kronisk atrieflimren. Man er her nødt til at acceptere den uregelmæssige hjerterytme, men medicinen kan regulere hastigheden af hjerteslagene.
 • Blodfortyndende behandling tilrådes de fleste patienter med atrieflimren for at undgå at danne små klumper af blod i forkamrene. Ellers risikerer man, at de små klumper af blod føres med blodstrømmen og forårsager blodprop i hjernen.

Hvad kan du selv gøre?

 • Forebyggelse af forstyrrelser i hjerterytmen afhænger af, hvilken forstyrrelse du har. Snak derfor med din læge om, hvad du selv kan gøre.

Relevante links:

Hjerteforeningen

Læses lige nu

Mest læste