Behandling af psoriasis

Psoriasis er en kronisk hudsygdom, der ikke helt kan helbredes. Derfor afhænger behandlingen af sygdommens aktivitet og sværhedsgrad.

Hvis sygdommen er mindre udbredt, behandler man den med cremer og salver (lokalbehandling). Hvis sygdommen er mere udbredt, behandler man den med lysbehandling eller systemisk behandling med tabletter eller indsprøjtninger. Desuden kan anvendes en række selvstændige eller supplerende behandlingsformer.

Lokalbehandling

Hormon-/steroidcreme (binyrebarkhormoner)

Hormoncreme eller -salve er et af de mest effektive midler til behandling af psoriasis. De første 2-4 uger skal man påsmøre cremen/salven 1-2 gange dagligt. Derefter skal man kun bruge den i weekenderne.Voksne patienter starter ofte ud med en gruppe III-steroidbehandling af huden, undtagen i ansigtet, hvor en svagere behandling (gruppe II-steroid) anvendes.

Lokalbehandlingen med hormoncreme kan både anvendes i kombination med lysbehandling (PUVA eller UVB) eller systemisk behandling.

D–vitamin analoger (Calciferol)

Disse er cremer, som bremser den hurtige celledeling og normaliserer cellemodningen i den psoriasisramte hud. Calciferol bruges som lokalbehandling af let til svær psoriasis og er især effektiv til behandling af almindelig psoriasis (psoriasis vulgaris). Lokalbehandling med Calciferol kan både kombineres med lysbehandling (PUVA eller UVB) eller systemisk behandling.

Tjærebehandling

Tjære fås både i cremer, salver og shampooer. Cremerne og salverne er tilsat 2-10% stenkulstjære, og man kan bruge midlerne 1-2 gange dagligt. Tjæreshampoo anvender man ved lettere grader af hårbundspsoriasis. Det er også muligt at få tjærebade på hospitalet. En bivirkning er, at tjære lugter kraftigt, hvilket nogle kan føle sig generet af. Tjærebehandlingen kan desuden misfarve huden, ligesom den kan irritere huden, og den øger hudens lysfølsomhed over for sollys.

Det anbefales at supplere behandling med cremer og salver, med brugen af en fed fugtighedscreme, så man mindsker problemerne med afskalning og kløe.

Systemisk behandling

Systemisk behandling kan enten fås som tabletter eller gennem en indsprøjtning. Behandlingen virker indefra og adskiller sig fra lokalbehandling ved ikke kun at påvirke det angrebne område (psoriasispletterne), men hele kroppen. Derfor anvender man kun systemisk behandling af de patienter, som er svært angrebet af psoriasis, eller i tilfælde hvor andre former for behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning. Der anvendes forskellige præparater, der indeholder de virksomme stoffer Methotrexat, Ciclosporin samt Retinoider (A-vitaminer).

Biologisk behandling

Hvis man har udbredt psoriasis og enten ikke har effekt eller ikke kan tåle de almindelige systemiske behandlinger, kan man få behandling med biologiske lægemidler. Disse midler består af DNA-fremstillede proteiner, som ligner dem, kroppen selv producerer, og som kan påvirke de mekanismer i immunsystemet, der er i ubalance og bremse den sygdomsproces, som fører til psoriasisudbrud eller gigt. Til biologisk behandling af psoriasis og/eller psoriasisgigt anvendes følgende stoffer:Adalimumab, Etanercept, Infliximab eller Ustekinumab.

Lysbehandling

Solens ultraviolette stråler kan bremse den ramte psoriasishuds hurtige celledeling. Samtidig frigører strålerne nogle stoffer, der hæmmer immunforsvarets reaktioner under et psoriasisudbrud. Solens positive virkning kan man få ved forskellige former for lysbehandling, nemlig UVA-lys, UVB-lys, PUVA samt Bucky-stråler.

Klimabehandling

Behandlingen består altså af solbadning og badning i mineralrigt vand, kombineret med indsmøring af mudder og salver og evt. olie- og tjærebade. Behandlingen kan give en helt glat hud. Hos nogle kan behandlingen holde deres psoriasis nede i flere måneder. Andre oplever, at psoriasisen kort efter behandlingen langsomt vender tilbage igen.

 

Kilde

 

www.huddoktor.dk

Læses lige nu

Mest læste