Økologiske fødevarer

Økologiske fødevarer er fødevarer, som er fremstillet på den mest naturlige måde. For at en vare bliver mærket som økologisk, skal mindst 95% af ingredienserne i fødevaren være økologisk produceret.

Økologi  - for dyr og miljøet

Det er af hensyn til miljøet og dyrevelfærd, at man i sin tid begyndte produktionen af økologiske fødevarer. I et økologisk landbrug er det derfor forbudt at anvende kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Et krav, der er gunstigt for miljøet, da forurening af grundvandet dermed bliver mindsket. I forhold til hensynet til dyrevelfærd skal dyr i et økologisk landbrug  have adgang til udendørsarealer, græsning og motion. Et krav, der tilsigter, at dyrene kan leve i omgivelser, der så vidt muligt imødekommer deres naturlige behov. I økologisk producerede fødevarer må der desuden ikke være anvendt antibiotika - hverken til sygdomsforebyggelse eller – bekæmpelse hos dyrene. Brug af hormoner og andre væksthæmmere i foderet til dyr er også forbudt.

Økologi og menneskets sundhed

Det danske økologiske forbud mod nitrit i spegepølser er et eksempel på, at visse krav til økologi også tager hensyn til menneskets sundhed. Nitrit er et tilsætningsstof, som kan være kræftfremkaldende ved omdannelse til nitrosaminer i kroppen.  Hvor meget nitrit der skal omdannes før, at det er sundhedsmæssigt farligt, er dog usikkert. Når de danske økologer alligevel ikke vil bruge nitrit, er det i henhold til det forsigtighedsprincip, de følger.

FAKTA om Forsigtighedsprincippet

Hvis et stof er sundhedsskadeligt i store mængder og de danske økologiske producenter fuldstændigt fravælger at anvende stoffet, udøver de det, som omtales som forsigtighedsprincippet, idet de i princippet må anvende stoffet ifølge officielle tilladte små mængder. Det vil med andre ord sige, at den økologiske producent ikke løber nogen risiko.

Økologi og tilsætningsstoffer

Udover nitrit er der mange andre tilsætningsstoffer, der er forbudte i produktionen af økologiske fødevarer, blandt andet fordi de kan forårsage allergi. Der er omkring 350 tilsætningsstoffer, der er tilladte i konventionelle fødevarer. I produktionen af økologiske fødevarer er 38 tilsætningsstoffer tilladte. Her kan du læse mere om tilsætningsstoffer. Hvis du vælger økologiske produkter undgår du således mange unødvendige tilsætningsstoffer, som kan give anledning til allergi eller astma.

Er økologiske produkter sundere?

Nogle undersøgelser peger på, at økologiske fødevarer er sundere end konventionelle. Andre viser, at økologisk produktion er gunstigt for miljø og dyrevelfærd, men ikke for sundheden. Der findes derfor ikke noget entydigt svar på, om økologiske fødevarer er sundere end konventionelle, og dermed er der heller ingen officielle anbefalinger på området.

Forbrugere sætter fejlagtigt lighedstegn mellem Ø-mærket og sundhed

Undersøgelser foretaget af Dansk supermarked viser, at mange danskere sætter lighedstegn mellem Ø-mærket  og sundhed. De ser mærket som en garanti for en højere kvalitet af fødevarersikkerhed og tillægger dermed Ø-mærket langt mere end det egentlig står for. Ø-mærket er ikke en garanti for at varen er fri for salmonella, kogalskab eller campylobacter. Vil man undgå at blive syg, er det god køkkenhygiejne og ikke økologimærket, der er løsningen.

Økologi godt for spædbørn

Sundhedsstyrelsen råder dog især forældre til at anvende økologiske fødevarer til spædbørn og børn, da produkterne er garanteret frie for pesticider og stort set også sprøjtemidler, som kan være sundhedsskadelige i store mængder for et lille barn. Desuden undgås en del af de unødvendige tilsætningsstoffer, som hos nogle børn kan fremkalde allergi og astma.

Hvordan finder du de økologiske varer i supermarkedet?

Vil du købe økologiske varer, skal du gå efter det danske Ø-mærke eller det europæiske "økologiske jordbrugs"-mærke, når du handler ind.
Der findes også andre økologimærkninger og dem kan du finde her.

Hvad er forskellen på økologiske, biodynamiske og biotekprodukter?

Der findes en lang række andre former for naturligvenlige producerede fødevarer, ligesom der også forskes i at finde nye produktionsmetoder. Genteknologien er også på banen med en helt anden tilgang til at producere fødevarer.  

 

Kilder

www.altomkost.dk

www.foedevarestyrelsen.dk

www.okologi.dk

www.biodynamisk.dk

Læses lige nu

Mest læste