Mikroorganismer i fødevarer

I alle fødevarer findes der mikroorganismer i form af bakterier, gærsvampe eller skimmelsvampe. Nogle mikroorganismer virker fordærvende, andre organismer er patogene, det vil sige, at de er sygdomsfremkaldende.

God køkken- og madhygiejne er vigtig

Det er på grund af både de fordærvende og de patogene organismer, at hygiejne i forbindelse med madlavning er vigtig.

ordærvende mikroorganismer

De fordærvende mikroorganismer er typisk svampe i form af skimmel- eller gærsvampe. Det kan også være bakterier, der forårsager fordærv. Fordærvende mikroorganismer ændrer kvaliteten i fødevaren enten ved lugt, udseende eller smag.

Skaber grobund for sygdom

Organismerne er ikke i sig selv farlige, men deres tilstedeværelse i fødevaren er et tegn på, at fødevaren ikke har været opbevaret korrekt, hvilket desuden giver grobund for de patogene mikroorganismer.

Patogene mikroorganismer

De patogene mikroorganismer er typisk bakterier, som findes i dyr og planter. I dyr findes de zoonotiske bakterier, som ved overførsel til mennesker kan forårsage sygdomme. Af zoonotiske bakterier kan nævnes Salmonella og Campylobacter, som blandt andet findes i æg, kylling og svinekød. I planter findes jordbakterier og naturlige stoffer i grøntsager, der kan forårsage sygdomme hos mennesker. Et særlig kendt stof er nitrat i persille, spinat og andre bladgrøntsager (salater og urter). Nitrat er både et naturligt stof i grøntsagerne, men påføres også grøntsagerne via den forurening, der er ved brugen af kunstgødning. Nitrat findes således også på grøntsagerne i form af den jord, der ofte sidder på det.

Læs også

Økologiske fødevarer

Opbevaring og tilberedning af mad

Kilde

Elin Kirkegaard og Preben Vestergaard Hansen samt Fødevarestyrelsen”, Levnedsmiddelhygiejne”

Læses lige nu

Mest læste