Behandling af kræft

Patienter med kræft bliver tilbudt en række forskellige behandlingsformer. Nogle er helbredende, andre forebyggende, understøttende eller gives for at holde sygdommen i skak og give størst mulig livskvalitet. Her kan du læse om behandlingsmulighederne og hvordan de kombineres.

Kurativ behandling

Kurativ betyder helbredende - og denne behandling gives med henblik på at fjerne al kræftsygdom i kroppen. De fleste patienter får tilbudt kurativ behandling, også selvom helbredelsesmulighederne er små. Kurativ behandlingen kan i mange tilfælde være forbundet med væsentlige bivirkninger. Bliver man efter alt at dømme helbredt, kaldes behandlingen radikal.

De forskellige behandlingsformer kirurgi, strålebehandling, kemoterapi anvendes enten alene eller sammen. Man skønner, at 45% af kræftpatienter helbredes gennem behandling, heraf 22% af kirurgisk behandling alene, 18% af strålebehandling kombineret med fx kirurgi eller kemoterapi og 5% med medicinsk kræftbehandling (kemoterapi) alene eller kombineret med anden behandling.

Adjuverende behandling

Adjuverende behandling er oftest medicinsk behandling (hormon- eller kemoterapi), som gives forebyggende (profylaktisk) til patienter, man har behandlet radikalt, men som man ved har en stor risiko for at udvikle metastaser, det vil sige, at kræftcellerne spreder sig.

Understøttende (supporterende) behandling

Man kan give understøttende behandling, så patienten lettere tåler den kurative men belastende behandling. Eksempler på dette er forbedring af ernæringstilstanden, reduktion af infektioner og stimulation af sundt væv, der tager skade af den medicinske kræftbehandling, med vækstfaktorer (stoffer, der stimulerer genvækst af de normale celler). Kvalmemidler hører også til den understøttende behandling.

Recidiv (tilbagefald) behandling

Recidiv behandling er behandling, der gives til patienter, der tidligere er behandlet med kurativt (helbredende) sigte, men som har fået et tilbagefald. Der er ofte tale om behandling af kræft, der enten er vokset igen eller har spredt sig. Man kan tit ikke anvende den oprindelige behandling, der er slået fejl, blandt andet fordi man måske ikke kan give flere stråler eller operere yderligere uden at gøre ubodelig skade.

Recidiv behandlingen vil derfor ofte være medicinsk, rettet mod udbredt sygdom med den hensigt, at mindske knuden og dens metastaser. En fornuftig recidiv behandling kan holde sygdommen i skak i lang tid, og det er almindeligt, at almentilstanden bedres, og symptomerne aftager.

Palliativ behandling

Den palliative behandling tager sit udgangspunkt i at hjælpe syge mennesker, der ikke kan blive kureret for kræftsygdommen. Livsforløbet skal gøres så acceptabelt som muligt, og det skal sikres, at man får de bedste muligheder for at udfolde sine aktiviteter inden for de rammer, som sygdommen giver.

Præmisserne sættes af den enkelte patient og dennes situation og vil variere fra person til person. Målet med behandlingen er at forhindre smerte og sikre bevægelighed, men en væsentlig del er psykosocial støtte til såvel patient som pårørende.

Relevante links:

Kræftens Bekæmpelse
Sundhedsstyrelsen
Finsenlaboratoriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kilde

Kræftens Bekæmpelse

Læses lige nu

Mest læste