Forebyg livmoderhalskræft

Celler i livmoderhalsens slimhinde kan udvikle sig til kræftceller. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, typisk over flere år. Men kræft i livmoderhalsen kan udvikle sig forskelligt fra kvinde til kvinde.

Mange tilfælde af livmoderhalskræft kan forebygges ved at vaccinere mod Human papillomavirus (HPV). Vaccinen forebygger, at du får en infektion med nogle af de typer af HPV som oftest er årsag til livmoderhalskræft. HPV 16 og 18 er de typer af HPV, der tilsammen forårsager 70 pct. af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Vaccinen virker kun forebyggende og har derfor ingen effekt på sygdom, der allerede er til stede.

Ideelt set skal vaccination gives inden seksuel debut, da det giver den største effekt. Men også kvinder, der har haft sex, kan have gavn af vaccinationen.

Livmoderhalskræft forebygger du desuden ved, at du får lavet undersøgelser for celleforandringer i livmoderhalsen.

Vaccinationsprogram

Vaccinationen skal indgå i børnevaccinationsprogrammet, så både piger og drenge vaccineres inden seksuel debut. Det blev vedtaget ved Finanslovsaftalen af 1. marts 2008. Årsagen til at drenge også skal vaccineres er, at de kan – hvis de har HPV – viderebringe virussen til de personer, de har sex med.

Fra 1. januar 2009 kan 12-årige piger, dvs. piger født i 1996 og senere, blive gratis vaccineret. De lidt ældre piger – piger der er født i 1993, 1994 og 1995, kan ifølge aftalen allerede blive vaccineret gratis fra den 1. oktober 2008 og indtil udgangen af 2010. Alle andre må betale 3.500 kr. for vaccinen. Se regler om tilskud hos Sygeforsikringen Danmark.

Vaccinens holdbarhed

Forskerne ved endnu ikke, hvor længe vaccinen holder, og om det eventuelt er nødvendigt at gentage vaccinationen på et senere tidspunkt. Selvom du er vaccineret, er det stadig vigtigt, at du tager imod tilbudet om at blive screenet for livmoderhalskræft. Det skyldes, at vaccinen ikke beskytter mod alle de HPV-typer, der kan føre til livmoderhalskræft.

Oplysninger om vaccinernes virkning, bivirkninger og indikationer kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og Institut for Rationel Farmakoterapi.

Hvem kan vaccineres?

Vaccination har dokumenteret effekt til børn og unge i alderen 9 til 15 år samt til kvinder fra 16 til 26 år, der er i risiko for smitte med human papillomavirus (HPV).

Hvem bør ikke vaccineres?

  • Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
  • Personer med allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Er du i tvivl, så tal med din læge om det.

Relevante læsning

Vaccine mod kræft
Vaccinemodkraeft.dk

Future2.dk

Læs også artikler om vaccine mod livmoderhalskræft i Dagens Puls, april 2008. Download bladet her.


Kilder

www.sst.dk

www.cancer.dk

Læses lige nu

Mest læste