Trafik og lægemidler

Det er en god ide at kende din medicin, før du sætter dig bag rattet på din bil. Nogle lægemidler påvirker dig lige som alkohol, andre har ingen betydning. Heldigivs er der måder at kende de trafikfarlige lægemidler på.

Trafikfarlige lægemidler

Nogle lægemidler sløver centralnervesystemet, hvilket kan betyde, at du:

• bliver døsig eller søvnig
• har svært ved at koncentrere dig
• reagerer langsommere end ellers
• føler dig påvirket.

Hvis du bliver behandlet med nogle af disse lægemidler, skal du være meget forsigtig, når du færdes i trafikken eller betjener maskiner.

Hvordan kan jeg kende trafikfarlige lægemidler?

Disse lægemidler er mærket med en rød advarselstrekant der viser, at lægemidlet virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken

Det gælder især:

•stærke smertestillende midler
• midler mod epilepsi
• angstdæmpende midler
•sovemidler - disse skal være udskilt af kroppen, når du færdes i trafikken.

Hvor kraftig er påvirkningen?

Det afhænger af, hvor stor en dosis, du tager af lægemidlet. Det er også forskelligt fra person til person, hvor påvirket du bliver. Den sløvende effekt er ofte mest tydelig i starten af behandlingen, og når dosis øges.

Hvis du er i behandling med flere lægemidler samtidig kan det somme tider forstærke den sløvende effekt. Det samme gælder, når du drikker alkohol. Det kan du læse om i indlægssedlerne.

Du skal være opmærksom på, at nogle lægemidler, som ikke blev vurderet som trafikfarlige, da de blev godkendt, godt kan blive det senere, hvis erfaringerne viser, at de sløver sanserne.

Også lægemidler, som ikke er mærket med en rød advarselstrekant, kan under særlige omstændigheder påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Læs altid indlægssedlen til de lægemidler, du indtager - her kan du se, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Relevante læsning


Trafikfarlige lægemidler

Kilde

Lægemiddelstyrelsen

Læses lige nu

Mest læste