Mobiltelefoni under bilkørsel

Selvom det de sidste 10 år har været forbudt at tale i håndholdt mobil, mens du kører, bliver loven gang på gang brudt. Politiet har fra januar til april 2008 udstedt bøder til knap 6000 trafikanter.

Helt nøjagtigt har 5850 trafikanter fået udstedt bøde for at køre med håndholdt telefon i trafikken, i perioden januar til april 2008. Det samme antal gjorde sig gældende i samme periode sidste år ifølge Rigspolitiet. Men det kan ikke bare koste dig en dyr bøde at tale i mobil med veninden, mens du cykler rask afsted ud af Åboulevarden. Telefonsamtalen med veninden kan være farlig, da det gør dig uopmærksom på trafikken. Derfor har det siden august 1998 været forbudt at tale i håndholdt telefon, mens du kører. Forbuddet gælder både bilister, cykelister, motorcykelister og knallertførere, ridende og i visse tilfælde kørestolbrugere. Læs mere under Færdselslovens paragraf 55a.

Håndfri eller håndholdt mobil er lige farlig

Flere undersøgelser viser, at mobiltelefoni under bilkørsel firedobler risikoen for ulykker. Dette gælder både håndholdte og håndfri mobiltelefoner. Så selvom det er lovligt at tale i håndfri mobiltelefon, så er det stadig farligt. Når du bruger den håndfri telefon, fjerner du godt nok ikke hænderne fra rattet eller cykelstyret, men du fjerner din opmærksomhed fra trafikken. Din mentale opmærksomhed koncentreres om samtalen og om at bearbejde den information, du modtager. Så effekten i form af distraktion er den samme, hvad enten du bruger en håndholdt eller håndfri mobiltelefon. Ifølge Rådet for Større Færdselssikkerhed er distraktion og uopmærksomhed under kørsel direkte eller indirekte årsag til op mod en tredjedel af alle færdselsulykker.

Mobiltelefoni på lige fod som alkohol

Når du taler i mobiltelefon, mens du kører i bil, så forringes din præstation på vejene ligeså meget, som havde du en alkoholprocent på promillegrænsen. Alkoholpåvirkning regnes dog for mere farligt, da det er en længerevarig påvirkning - telefonsamtalen kan trods alt afsluttes på kort tid. Du bliver mental belastet Du bliver belastet motorisk og visuelt, mens du finder telefonen frem eller indtaster telefonnummmeret. Visuelt bliver din opmærksomhed fjernet fra vejen og trafikken. Du bliver mentalt belastet, når du fører selve telefonsamtalen, og det er også selve samtalen, der udgør den største distraktion. Man kan sige, at din mobiltelefon er en opgave der konkurrerer med køreopgaven, om dine mentale, motoriske og visuelle ressourcer. Ifølge en rapport om mobiltrafiksikkerhed fra Danmarks Trafikforskning, fører dette til mindsket opmærksomhed, langsommere reaktionstid og mere usikker kørsel.

Krævende manøvrer og mobiltelefon: en farlig cocktail

Når du laver komplekse manøvrer i trafikken, for eksempel fremkørsel ved venstresving, så er det særligt farligt at snakke i mobiltelefon. Det er fordi, at du har færre mentale ressourcer til rådighed under komplicerede kørselsopgaver end ved simple opgaver, som f.eks. ved skift i et lyssignal fra gult til rødt. Rapportens undersøgelser viser også, at jo mere kompleks din samtale er, jo mere bliver du mentalt påvirket og desto mere forringer det din præstation i trafikken (f.eks. ved at øge din reaktionstid). Det er altså ikke, mens du kører bil, at du skal tage en længere diskussion med bankrådgiveren.

Læs også

’Stråling fra mobiltelefoner er farlige– eller er de?'

’Mange mobiler er fyldt med nikkel'


Kilder

Danmarks Transportforskning, d. 5. december 2006

Rådet for Større Færdselssikkerhed

Ugeskrift for Læger

Læses lige nu

Mest læste