På mærkerne for miljø og sundhed

Dine indkøb og dit forbrug har konsekvenser for miljøet. Alle varer belaster miljøet, når virksomheder fremstiller dem, og når vi som forbrugere anvender dem - eller når de ender som affald. Derfor er det en god ide at vælge miljømærkede varer, når du er på indkøb.

Men det handler ikke kun om miljøet, for miljø og sundhed hænger sammen. Det betyder, at miljømærkerne har fokus på beskyttelse af miljøet, samtidig med at de også stiller krav til, hvordan varen har indflydelse på vores sundhed. Udledning af færre farlige stoffer i miljøet og begrænsning af farlige kemikalier i produkterne betyder også noget for din sundhed. Derfor stilles der stadigt flere sundhedskrav til miljømærkede produkter, idet indholdet af miljø- og sundhedsfarlige stoffer er begrænset, fx er der begrænset indhold allergifremkaldende kemikalier i toiletpapir og andre papirprodukter til hygiejne, fx bleer.

Selvom miljømærkerne stiller krav om, skal man være opmærksom på, at miljømærkede varer kan indeholde stoffer, som kan give allergi. fx begrænses parfume i miljømærkede sæber, men sæberne kan alligevel indeholde parfume, der for nogle mennesker kan medføre allergi. Dog må svanemærkede plejeprodukter til børn ikke indeholde allergifremkaldende stoffer.

Gå efter mærkerne

Men der er mange mærker og det kan godt virke forvirrende. Her kan du læse om, hvilke af de mest gængse mærker du skal gå efter, hvis du vil vælge varer og produkter, der stiller krav i forhold til miljø og sundhed.

Økologimærker

Der findes ét dansk statsligt kontrolleret økologimærke på fødevarer, og det er det røde Ø-mærke.

Økologi mærket

Mærket kan sættes på landbrugsvarer, der er dyrket ifølge EU’s regler for økologisk landbrugsproduktion – herunder enkelte danske særregler. Plantedirektoratet kontrollerer, at reglerne overholdes.

Økologisk betyder, at der ikke anvendes bekæmpelsesmidler i produktionen - på nær få undtagelser (fx svovl). Kunstgødning er forbudt, og der må som hovedregel ikke bruges gødning fra "ikke økologiske" dyr. Husdyrene får ingen vækstfremmere, og foderet skal være 100% økologisk. Benmel, bestråling og genmodificerede organismer (GMO) er heller ikke tilladt.

Producenterne må kun anvende 38 udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i "ikke økologiske" varer.

Derudover findes der mange andre økologimærker på produkter, som er dyrket og pakket i udlandet, fx:

• EU’s økologimærke
• Det svenske KRAV-mærke
• Det hollandske Skals EKO-mærke
• Det norske Debio-mærke

Læs mere om det røde Ø-mærke og EU’s økologimærke i Dagens Puls, maj 2008.

Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Der findes to officielt anerkendte miljømærker i Danmark til produkter (ikke fødevarer) og serviceydelser:

• Det nordiske miljømærke Svanen
• EUs miljømærke Blomsten

Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Miljømærkning Danmark administrerer ordningen i Danmark for Blomsten og Svanen. Her godkendes varer og serviceydelser til at få mærkerne, når de sælges i de danske butikker, og det kontrolleres, at de mærkede produkter lever op til de krav, der stilles til miljø, sundhed og kvalitet.

Målet med Blomsten og Svanen er at bevirke, at produktion og forbrug af varer bliver mere miljøvenlig. Mærkerne er stort set ens hvad angår krav til miljø, sundhed og kvalitet. En forskel er dog, at de er etableret af to forskellige instanser (EU og Nordisk Ministerråd) og dækker forskellige markeder (EU-lande og Norden).

Hvad gør Svanen og Blomsten for dig?

Mærkerne garanterer dig som forbruger, at produkterne er blandt de mindst miljøbelastende inden for den givne produktgruppe. Der er fx sat begrænsninger for udledning af giftige stoffer og for indholdet af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i selve varen, ligesom der også gælder nogle ressource- og genanvendelighedskrav.

Blomsten og Svanen findes på mange forskellige produkter, fx køkkenruller, rengøringsmidler og maling. Desuden kan du købe svanemærket kosmetik, blandt andet plejeprodukter til børn. Papir, møbler og computere er også mærket. Men også serviceydelser kan opnå miljømærkerne, fx hoteller og campingpladser. Fødevarer, drikkevarer og medicin kan ikke få mærkerne.

Andre miljømærker

På produkter, der kan købes i Danmark, kan du også støde på følgende miljømærker:

• Det tyske miljømærke Der Blaue Engel
• Det svenske miljømærke Bra Miljöval

Derudover findes der en lang række andre mærker, fx energimærker, affaldsmærker og genbrugsmærker. Læs meget mere i Informationscenter for Miljø og Sundheds pjece ”Mærker og miljø” .

Relevant læsning

Informationscenter for Miljø og Sundhed

Læs også artiklen om danskernes forhold til mærkningsordninger i Dagens Puls, maj 2008.

Kilder

Miljømærkning Danmark

Miljøstyrelsen

Informationscenter for Miljø og Sundhed

Læses lige nu

Mest læste