Hoptræning og knoglesundhed

Fysisk aktivitet igennem barndommen har betydning for at kunne opnå maksimal knoglemasse og derved langvarig positiv effekt på knoglesundheden.

En japansk forskningsgruppe fra Chukyus Universitet i Tokyo i Japan har vist at en senere indsats muligvis også kan have mærkbar effekt. Forskerne har vist at hop-træning med blot 30 hop pr. uge med så kraftige hop som muligt, har en positiv effekt på mineraltætheden i knoglerne.

Kvinderne i undersøgelsen

Undersøgelsen blev udført på to ens grupper af kvinder. I begge grupper var kvinderne i gennemsnit 20 år og havde en gennemsnitshøjde på 159 cm. Begge grupper var lige aktive i løbet af dagen (ca.7.000 skridt pr. dag). Begge grupper indtog et supplement af calcium for at sikre at alle indtog mere end de 650 mg/dag, som anbefalet for japanske kvinder i den pågældende aldersgruppe.

Sådan trænede grupperne

Den ene gruppe skulle foretage træningen på 10 hop med max. intensitet 3 dage pr. uge i 6 måneder, mens den anden gruppe fungerede som kontrolgruppe og derfor ikke skulle hoptræne. Inden forsøget gik i gang blev tætheden af knoglemineral målt i de nedre lændehvirvler og 3 forskellige steder på den øvre del af lårbensknoglen.

Effekten af træningen

Efter de 6 måneder forsøget stod på, havde hopgruppen tabt sig i gennemsnit 1 kg mens kontrolgruppens vægttab ikke var signifikant. Tætheden af knoglemineral var øget i hopgruppen men ikke i kontrolgruppen.

Forsøget viser, at unge kvinder ved ganske overkommelig men intensiv hoptræning kan effektivisere knoglemineraliseringen. Hoptræning med maksimal hopintensitet og 30 hop pr. uge fordelt på tre af ugens dage ser ud til at være særdeles effektiv i denne henseende.

 

Kilde
Journal of Applied Physiology 100:839-843, 2006.

Læses lige nu

Mest læste