Skadens faser

En overbelastningsskade udvikler sig over tid og vil typisk følge nedenstående faser, som er inddelt efter symptomernes sværhedsgrad.

1. fase

De førstetegn på en overbelastningsskade. Signalerne viser sig i form af diskret ømhed i starten af hvert træningspas. Ømheden forsvinder typisk efter nogle minutter, men kan komme igen nogle timer efter træning. Ømheden begrænser hverken træningsevne eller træningsglæde.

2. fase

Er kendetegnet ved ømhed og stivhed af det belastede område om morgenen. Ømheden under træning er nu vedvarende, men begrænser ikke træningsevnen. Moderat ømhed efter træning.

3. fase

Ømheden om morgenen er nu tiltaget så meget, at den kan betegnes som smerter. Der er konstant udtalt ømhed under hele træningsforløbet og desuden markant ømhed efter træning.

4. fase

Her er tegnene på en overbelastningsskade absolut ikke til at tage fejl af. Træningen er begrænset af smerter fra det overbelastede område, og der vil være smerter ved almindelig dagligdags aktiviteter som f.eks. trappegang. Denne fase bør i realiteten ikke forekomme, da man allerede i de tidligere faser har taget konsekvensen af de registrerede symptomer, ændret træningsform og -mængde og søgt behandling.

Behandling i relation til faseinddelingen

1. fase

Overbelastningsskaden kan med beskedne ændringer i træningen tages i opløbet. Årsagen til ømheden skyldes typisk en øgning i træningsmængden, hvorfor denne i stedet bør nedsættes med 10-20% indtil symptomerne er forsvundet. Overvej at få indført alternativ udholdenhedstræning en eller to gange om ugen for at nedsætte den ensformige belastning.

2. fase

Her bør forholdsreglerne fra 1. fase være taget i brug. Er symptomerne trods dette stadig svarende til 2. fase, bør træningsmængden nedsættes med 50% og du bør søge behandling. Alternativ træning der ikke belaster det symptomgivende område bør inddrages.

3. fase

Hold ca. en uges total pause fra den vante træning. Alternativ træning må absolut ikke belaste det symptomgivende område. Se evt. på om der inden for de sidste måneder er foretaget større ændringer af træningsformen, og om dine fødder og ben har nogle karakteristika der disponerer til skader. Behandler bør opsøges.

4. fase

Alle tiltag fra 3. fase bør være foretaget. Total træningspause skal overholdes indtil behandler/læge er konsulteret. Vær også her opmærksom på belastninger fra almindelig dagligdags aktiviteter.

Genoptræningen efter overbelstningsskader kan være en langvarig procedure. Men det er afgørende for en vellykket opheling at genoptræningen tilrettelægges grundigt.

Læses lige nu

Mest læste