Motion på recept får hug

Motiverende samtaler om motion og livsstil giver lige så gode resultater, som når lægen ordinerer motion, viser ny undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Jes Bak Sørensen, ph.d. ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, har gennem ti måneder fulgt 28 personer, som har fået lægeordineret motion. Det vil sige, at personerne har deltaget i fem motiverende samtaler og udført motion under vejledning af professionelle trænere i fire måneder.

Efter ti måneder er patienternes kondital, fysiske aktivitet, BMI (Body Mass Index) og livskvalitet blevet sammenlignet med en tilsvarende gruppe, der i samme periode "kun" har deltaget i fire motiverende samtaler om livsstilsændringer og motion. Konklusionen er, at de to grupper har lige gode resultater.

I løbet af de første fire måneder øgede begge grupper den fysiske aktivitet med omkring fem pct., mens vægten for begge grupper gik fra gennemsnitligt 91 kilo til 90 kilo. Gruppen, der fik motion på recept, forbedrede i denne periode konditallet med 10 pct. Den anden gruppe kun med 3-4 pct. Men efter ti måneder var begge grupper tilbage ved udgangspunkt på de fleste områder.  

Ny og forbedret recept

Jes Bak Sørensen påpeger, at man ikke nødvendigvis kan fastslå, at motion på recept ikke virker. Til Syddansk Universitets tidsskrift Ny viden udtaler han:

"Jeg tror, motion på recept kan virke. Men modellen skal individualiseres, så den tilpasses hver enkelt patient. Der er jo stor forskel på, om man er mand eller kvinde og overvægtig diabetiker eller inaktiv storryger".

Han har derfor forslag til, hvordan recepten kan forbedres:

"Man skal involvere patienten i et personligt tilrettelagt forløb, ligesom lægen skal være mere aktiv i forløbet. Desuden er det vigtigt, at motion tilbydes inden for en overkommelig fysisk afstand, så det ikke er dét, der afgør, om patienten kommer i gang".

Ulrik Christensen, cand. scient. og motionsekspert hos Dagens Sundhed er enig i denne betragtning. Han siger:

"Det er essentielt at inddrage det enkelte individ, når man som sundhedsfagligt personale tilrettelægger livsstilsændringer. Det er således den enkeltes ønsker, behov og motivation som skal udgøre kernen i forandringen. Min rolle som ekspert er ikke at overdænge med velmenende gode råd, men i højere grad at være til stede med støtte og vejledning, når behovet opstår". 

Historien om recepten

Ideén om lægeordineret motion stammer oprindeligt fra Sverige, men også lande som England og New Zealand har taget konceptet til sig. I Danmark startede det hele i Ribe amt i 2002, og siden har motion på recept spredt sig til det meste af landet.

Ideen er enkel. Videnskabelige undersøgelser har vist, at regelmæssig motion har en positiv virkning over for en række kroniske livsstilssygdomme. Fysisk aktivitet kan forbedre den enkeltes helbred og reducere medicinforbruget. Derfor udviklede Ribe amt motion på recept som et tilbud til patienter med hjertekar-lidelser, type-2-diabetes og KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse, også kaldet rygerlunger).

Sundhedsstyrelsen anslår, at hver tredje dansker er så inaktiv, at de har en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes.

Lægens bord

Det er lægens opgave at udskrive en motionsrecept til de relevante patientgrupper. Relevante patientgrupper er fysisk inaktive personer med type-2-diabetes, forhøjet blodtryk, overvægt, let depression, hjertesygdomme eller fysisk inaktive personer, der er i risiko for at udvikle nogle af de ovenstående sygdomme og risikotilstande.

Har du fået ordineret motion af din læge, indløser du recepten hos en af de sundhedsfaglige personer eller på klinikker, der er tilsluttet ordningen. Hos eksempelvis fysioterapeuten får du målt vægt, højde, fedtprocent samt kondition og får lagt et individuelt træningsprogram. Du skal også deltage i motiverende samtaler om sund livsstil og om, hvordan træningen kan fortsætte, når recepten udløber efter 16 uger.

Et forløb med motion på recept, der omfatter fem motiverende samtaler og 24 gange motion med en sundhedsfaglig person, koster kommunen omkring 4000 kroner.

Læs også

Kilder: Ny viden, juni 2008, nr. 6, Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi

Læses lige nu

Mest læste