Om Dagenssundhed.dk

Informationer om sundhed, velvære og sygdomme boomer på internettet, og det er stort set umuligt for brugeren at danne sig et overblik. Dagens Sundhed er derfor danskernes uafhængige sundhedsportal på Internettet.

Formål

Dagens Sundhed er et seriøst og professionelt sundhedssite, som har til formål:

  • At formidle vedkommende, konkret og handlingsorienteret information om sundhed, velvære og forebyggelse til den almene dansker.
  • At skabe overblik for brugerne ved at formidle uafhængig og nuanceret information om sundhed og forebyggelse på baggrund af en mangfoldighed af viden, så de kan træffe et kvalificeret valg.
  • At bidrage til at den danske befolkning får mulighed for at skabe et sundt liv på et oplyst grundlag.

Værdier

  • At være et uafhængigt internetforlag.
  • Ikke at være en løftet en pegefinger over for brugerne.
  • At tage udgangspunkt i brugernes behov for information.

Det er muligt at ændre adfærd og leve sundt. Dagens Sundhed mener imidlertid, at et sundt liv ikke kun afhænger af de valg, den enkelte træffer. Også samfundet har et ansvar for hvilke muligheder, vi hver især har for at leve sundt. Hermed anerkender Dagens Sundhed, at det at leve sundt er et fælles ansvar fordelt mellem os selv hver især, familien og vores nære netværk, institutioner, private og offentlige virksomheder samt myndigheder.

Dagens Sundhed er bevidst om, at det er en balancegang at formidle viden om sundhed og forebyggelse. Nogle reagerer mod, hvad de opfatter som formynderi, mens andre tager budskaberne til sig. Vi har nemlig personlig frihed til at vælge, om vi vil leve vores liv på en sund eller usund måde. Men valget skal i så fald ske på baggrund af troværdig og nuanceret information.

Om sundhed og forebyggelse

Dagens Sundhed arbejder ud fra den betragtning, at sundhed er kropslig, psykisk og social velvære - ikke blot fravær af sygdom. Det betyder, at Dagens Sundhed foruden sygdom også skriver om bl.a. velvære, livskvalitet og sund livsstil, da vi mener, at dette samlet bidrager til vores sundhed.

Redaktionelt indhold

Det redaktionelle indhold på Dagens Sundhed er skrevet og redigeret af vores sundhedsredaktører og tilknyttede eksperter. 

Vi ser det som en naturlig opgave, at brugerne får nuanceret og bred information om udbudet af anbefalinger og behandlinger, så de selv kan træffe et kvalificeret valg. Dagens Sundhed anbefaler ikke den ene behandling eller anbefaling frem for den anden.

  • Dagens Sundhed anvender oplysninger fra officielle institutioner og andre professionelle sundhedsfaglige kilder, såsom forskning, sundhedsorganisationer, patientforeninger og relevant faglitteratur. Dagens Sundhed anvender desuden andre seriøse kilder inden for forebyggelses- og behandlingsområdet, fx i forhold til velvære og alternative behandlinger.
  • Dagens Sundhed går bagom overfladiske informationer om sundhed og velvære og giver brugerne en forståelse for de bagvedliggende mekanismer, der påvirker sundhed og sygdom. Gode råd præsenteres sammen med forklaringer.

Redaktionel holdning

Er der uenighed om anbefalinger, vil Dagens Sundhed hellere beskrive mangfoldigheden af synspunkter, frem for at fremhæve én anbefaling frem for en anden. Således kan du selv tage stilling.

Det er et klart mål ikke at omtale produkter eller virksomheder, medmindre det har en almen interesse og en betydning for artiklens indhold i øvrigt.

For at kunne tilbyde gratis information af høj faglig standard, støttes Dagens Sundhed af annoncører. Dagens Sundhed sætter websidens uvildighed højt og understreger, at der praktiseres en skarp adskillelse mellem det redaktionelle indhold og annoncørerne. Alle artikler er derfor uafhængige og uvildige af annoncørers interesser.

Dagens Sundhed er HON-certificeret

Dagens Sundhed har opnået certificeringen HON-code (Health On Net), der garanterer, at hjemmesiden leverer troværdig og klar sundhedsinformation. Certificeringen betyder, at Dagenssundhed.dk lever op til HON’s etiske og kvalitetsmæssige principper, og hermed er hjemmesidens brugere sikret troværdig og klar information om sundhed og forebyggelse af sygdom. Læs mere om vores HON-certificering

Prescriba ApS står bag Dagens Sundhed

Dagens Sundhed blev etableret i foråret 2006 og drives af det uafhængige internetforlag Prescriba ApS. 

Prescriba er Nordens førende specialist i formidling af ny viden om sundhed, forebyggelse og behandling. Vores metier er at koordinere, systematisere, og udgive opdaterede informationer fra et omfattende netværk af internationalt anerkendte speciallæger og eksperter.

Prescriba står for udvikling og drift af en række uafhængige webportaler om udvalgte sygdomsområder. Det drejer sig om www.reumadoktor.dkwww.osteoporosedoktor.dk, www.huddoktor.dk, www.hjertedoktor.dk samt www.rygdoktor.dk. Disse webbaserede værktøjer anvendes af professionelle behandlere til klinisk opdatering og diagnosticering og af borgere og patienter til at få klar besked.

Derudover assisterer Prescriba offentlige institutioner, organisationer og private virksomheder med leverance af data, webløsninger og multimedia-produkter.

Prescribas markante succes skyldes en klar integritet samt evnen til at generere uvildig og dokumenteret information, gøre den overskuelig, og viderebringe den effektivt ved udnyttelse af ny teknologi og nye metoder. For os et bevis på at knivskarp fokus og betydelig ressourceforbrug for sikring af troværdighed, kvalitet og tilgængelighed betaler sig.

Senest opdateret 2011.

Anbefalet indhold

No data from GA

Artikler

No data from GA

Læses lige nu

Mest læste