Kroppen på arbejde

Myoser i nakken og lidt ondt i håndledet. Det har de fleste af os har prøvet, og mange af os ser det som en naturlig ting i hverdagen. Men faktisk kan den slags små irritationer være kroppens signaler om, at noget ikke fungerer optimalt. 

Smerter i muskler, led og sener udgør ca. halvdelen af alle anmeldte arbejdsbetingede lidelser i Danmark. Ifølge Arbejdsmiljøinstituttet er årsagen især computer- og stillesiddende arbejde. Er du derfor en af dem, der sidder meget ned til hverdag, er der god grund til at finde ud af, hvad du selv kan gøre for at forebygge.

Stillesiddende arbejde

Computeren spiller en stadig større rolle i arbejdsdagen – især for dig, der arbejder på kontor. Idag har ca. 37% af erhvervsaktive danskere stillesiddende arbejde. Næsten hver femte dansker tilbringer mere end 3/4 af sin arbejdstid foran computeren. Det er det man kan kalde 'stillesiddende arbejde'.

Gener i skuldre, nakke og hænder opstår blandt andet som følge af det, der kaldes ergonomiske påvirkninger eller belastninger. Ergonomiske påvirkninger kan for eksempel være tidsforbrug foran computeren, brug af tastatur og mus samt ensidigt gentaget arbejde. Man udfører ensidigt gentaget arbejde (EGA) når man laver mange ensartede bevægelser inden for et kort tidsrum. Eksempelvis hvis du indtaster girokort, eller udfører mange små, ens bevægelser og klik med musen.

Nakke og skulderbesvær

Smerter og ømhed i nakke og skulder varierer fra lette gener til invaliderende daglige smerter. Overbelastes nakke og skulder giver det muskelspændinger eller små fiberskader, der senere kan danne arvæv. Småskaderne sidder i skuldre og nakkens bruskskiver, ledbånd, bindevæv, nervevæv eller muskler.

Symptomer på nakke- og skulderbesvær kan være: 

 • Ømhed, smerte og stivhed 
 • Træthed 
 • Muskelinfiltrationer
 • Hovedpine
 • Kraftnedsættelse
 • Stikken, snurren og føleforstyrrelse i armene

Det er blandt andet når du udfører ensidigt gentaget arbejde, eller hvis du sidder i samme stilling hver dag i lange perioder, at du belaster kroppen forkert. Smerterne og ømheden opstår også, hvis nakke og skulder ikke er vant til at blive belastet, fx hvis du har fået en ny arbejdsopgave.

Smerter i hånden

Smerter og ømhed i hånd og håndled opstår fordi bindevæv, muskler, muskelsener og nerver i hånden bliver beskadiget. Blandt de mest almindelige smerter er seneskedehinde-betændelse. Det er en irritationstilstand i bindevævet omkring senerne på håndryggen og underarmen.

Smerter eller ømhed opstår typisk, fordi man overbelaster hånden enten på grund af en pludselig hændelse eller gennem lang tids ensidigt, hånd-belastende arbejde, fx ved brug af mus og tastatur.

Forebyg selv!

Heldigvis kan du selv gøre en masse for at forebygge gener i skuldre, nakke og hænder. Her finder du nogle gode råd:

Stol, bord og computerskærm

 • Variér hver dag! Rejs dig f.eks. op ind i mellem, stå op når du taler i telefon eller rydder op på bordet. 
 • Indstil bordhøjden så den passer til dig. Du gør du ved først at indstille stolen. Sæt dig på stolen og lad dine arme hænge afslappet ned langs kroppen uden hævede skuldre. Bøj så albuerne og flyt armene ind over bordet. Hvis bordet er indstillet rigtigt i højden støtter bordet nu dine underarme.
 • Arbejdsbordet skal være så dybt, at hænderne kan hvile foran tastaturet.
 • Der skal være plads under bordet, så du kan dreje dig på stolen.
 • Variér dine siddestillinger - sæt dig f.eks. omvendt på stolen eller læn dig tilbage og stræk benene, hvis du skal læse i papirer. 
 • Sørg for, at du har mindst 50-70 cm afstand til skærmen – det svarer ca. til din arms længde.

Her kan du læse mere om gode arbejdsstillinger

Læs mere om skærmarbejde

Mus og tastatur

 • Placér musen eller pegeredskabet, så din underarm er understøttet og skulderen er afslappet, når du arbejder.
 • Variér arbejdet med mus - flyt f.eks. musen en gang i mellem og gør brug af genvejstaster.
 • Undgå for meget intensivt arbejde med musen over længere tid.
 • Lyt til din krops signaler - brug variationsmuligheder hvis du føler gener.

Læs mere om arbejde med mus

Find flere gode råd om, indretning på arbejdspladsen

Hold pauser 

Det er godt at holde mange små pauser. Mange små pauser er en fordel, for jo længere tid, man sidder ned foran sin computer, desto større er risikoen for smerter i skulder og nakke. Pauser giver også variation.

Lav øvelser

Du kan sagtens selv lave små øvelser på din arbejdsplads - de hjælper med at få strukket ud i musklerne eller bare få lidt variation i din arbejdsstilling.

På disse hjemmesider får du forklaret og vist øvelser, der er nemme at passe ind i din arbejdsdag:

Rygkampagnen  

Arbejdsskade eller erhvervssygdom?

Lettere former for besvær eller gener er ikke nogen sygdom. Men nogle gange kan en lidelse blive så alvorlig, at den kan blive godkendt som en arbejdsskade eller erhvervssygdom af Arbejdsskadestyrelsen. Du skal dog være opmærksom på, at langt fra alle lidelser bliver godkendt som en erhvervssygdom eller arbejdsskade. Det er nemlig ikke altid muligt at bestemme om skaden er forårsaget af påvirkninger på arbejdet eller i fritiden. Det har for eksempel længe været diskuteret, hvorvidt museskade kan blive godkendt som en arbejdsskade.

Kilder

www.ryg.dk

Videnscenter for Arbejdsmiljø

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for kontor

Arbejdsmiljøinstituttet

Arbejdsskadestyrelsen 

 

Læses lige nu

Mest læste