Behandling af depression

Behandlingen skal lægges tilrette efter depressionens sværhedsgrad.

Har du en let depression, skal du som hovedregel ikke have medicin. Her bør lægen i stedet tale med dig ca. hver 14. dag. Det kan evt. være en speciel samtaleterapi.

Har du en moderat til svær depression, bør du få medicin. Behandlingen mindsker dine symptomer, og du skal orienteres om, at symptomerne vender tilbage, hvis du afbryder behandlingen. Det er i de fleste tilfælde hensigtsmæssigt, hvis du samtidig går i samtale terapi. Ofte er det dog umuligt. Det skyldes den lange ventetid hos psykiatere samt det faktum, at mange ikke har råd til at betale en psykolog. Har du en svær depression, kan det ofte være nødvendigt, at du får elektrochok.

Hvilken medicin er bedst?

Der findes en række forskellige præparater til at behandle depression med. De er effektive hos 60-70% af alle mennesker. I langt de fleste tilfælde vil din læge ordinere de såkaldte SSRI-lægemidler (Selektive Serotonin Reuptake Inhibitorer). Det er dem, der ofte i flæng bliver kaldt ”lykkepiller”, selv om det dog er noget misvisende. SSRI'erne er blandt de nyeste typer antidepressiv medicin. Det er også noget af den medicin, som man mener har de færreste bivirkninger. De virker dog først efter 2-6 uger, hvilket afhænger lidt af, hvilken medicin, du får.

Generelt er det helt i orden, at du starter med det billigste præparat, og der kan være mange penge at spare.

Hvordan forløber faserne i behandlingen?

I den akutte fase begynder du på behandlingen. Herefter aftager symptomerne. Den akutte fase varer typisk 1-2 måneder. I vedligeholdelsesfasen er symptomerne stort set forsvundet. De kan dog bryde frem igen, hvis du afbryder behandlingen, eller hvis din dosis sættes ned. Antidepressivbehandling bør fortsætte, indtil den underliggende depression er forsvundet.

En depression varer 6-12 måneder. Derfor er det bedst at fortsætte med behandlingen i ca. 1 år efter, at symptomerne er forsvundet. Forebyggende behandling kan ofte være nødvendig. Det skyldes, at der er 50% risiko for at få en ny depression på et tidspunkt senere i livet, hvis du tidligere har haft én depression. Har du haft flere depressioner, er risikoen for en ny depression 90%.

Får jeg bivirkninger af behandlingen?

Ja, stort set alle præparater har bivirkninger. Det har de især i begyndelsen. De mest almindelige bivirkninger ved de såkaldte SSRI-lægemidler er kvalme, opkastning, svimmelhed og søvnbesvær. Seksuelle bivirkninger kan være forholdsvis hyppige. Det er impotens, manglende evne til at få orgasme og forsinket sædafgang. Det er vigtigt, at du kontakter din læge, hvis det er tilfældet for dig. Så får du et andet præparat.

Enkelte præparater kan også få dig til at tage på i vægt. På indlægssedlen kan du se alle bivirkningerne.

Hvad gør jeg, hvis behandlingen ikke virker?

Du bør tale med din læge om at forsøge at øge din dosis, hvis du slet ikke får det bedre i den akutte fase. Hjælper det ikke, skal du skifte til et andet præparat. Generelt er det en dårlig idé at kombinere to eller flere antidepressive midler.

Hjælper perikon?

Naturlægemidlet perikon er i folkemunde blevet kaldt grønne lykkepiller. Perikon virker mod tristhed, modløshed og nedtrykthed. Du kan ikke bruge dem mod en egentlig depression. Du bør heller ikke bruge perikon ukritisk sammen med anden medicin. Det skyldes, at medicin med perikon kan have mange uheldige bivirkninger, når det bruges med anden medicin. Børn skal ikke have perikon. De skal tale med deres læge, hvis de er triste.

 

Kilder

www.medicinmedfornuft.dk

www.depressionsforeningen.dk

www.sind.dk

www.sum.dk

Læses lige nu

Mest læste