Transportsyge

Transportsyge er en fælles betegnelse for de symptomer, som nogle mennesker kan få, når de transporteres i bil, bus, fly eller båd. Transportsyge dækker dermed både køre-, luft-, og søsyge.

Transportsyge er ofte meget ubehageligt, men symptomerne kan vise sig i forskellige grader. Ubehaget opstår, når hjernen lader sig forvirre af, at den ikke modtager de samme informationer fra øjnene - der siger, at man er i ro - og fra balanceorganerne i det indre øre - der siger, at man er i bevægelse.

Symptomer

Ubehaget starter typisk med symptomer som døsighed, hovedpine, svimmelhed, blussen og rødme samt tørhed i munden, der afløses af øget spytmængde, bleghed, kvalme, opkastninger og koldsved.

De fleste, der rammes af transportsyge, oplever symptomerne fra den første del af turen, mens nogle først oplever ubehaget efter turen.

Hvad kan man gøre?

Du kan i god tid før turen prøve at lave nogle tilvænningsøvelser, så dit balancesystem vænnes til at reagere "rigtigt" på turens påvirkninger. Se øvelser til både børn og voksne på Fysio.dk

Kort før turen:

  • Sørg for at være udhvilet.
  • Spis ikke mad, dog skal maven ikke være helt tom inden rejsen.
  • Begræns eller undgå alkohol.
  • Transportsyge kan forebygges med lægemidler, der tages ½-2 timer inden turen. Men de skal anvendes med omtanke, bl.a. fordi de kan virke sløvende og dermed nedsætte din reaktionsevne. Den sløvende virkning afhænger af det enkelte præparat og det enkelte menneske. Undgå alkohol, idet det forstærker virkningen. Afprøv midlet på forhånd. Vær også opmærksom på visse forholdsregler, hvis du er gravid eller ammende. Desuden må visse præparater ikke anvendes til børn under hhv. 2, 6 og 10 år. Spørg din læge eller på apoteket. Læs mere om lægemidler til forebyggelse af transportsygeMedicin.dk

Under selve turen:

  • Sid forrest i bussen eller bilen. Tag vidt muligt frisk luft, fx gennem vinduet eller under en opholdspause.
  • Spis ikke mad, men rejs ikke på helt tom mave.
  • Begræns eller undgå alkohol.
  • Hold dig i ro, rejs evt. så du kan sove under turen.
  • Hold vidt muligt blikket fast på horisonten - og læs ikke under turen.
  • Hvis du er ude at sejle, så gå ud på dækket, så du kan holde blikket mod horisonten, eller sæt dig indenfor midt i båden.

          
Kilder

Danske Fysioterapeuter

Apotekets pjece "Ferie"

Læses lige nu

Mest læste