Symptomer og diagnose

KOL udvikler sig langsomt og snigende. I begyndelsen mærker man kun, at man nemt bliver forpustet ved anstrengelse.

Det udvikler sig til åndenød, når man går op ad trapper eller op ad bakker. Man hoster ofte, og der dannes mere slim i luftvejene end normalt.

Man får færre og færre kræfter, når man bliver lungesyg. Det bliver efterhånden svært bare at gå på gaden. Når man har KOL i svær grad, kan selv små gøremål indendørs samt toiletbesøg og bad blive næsten uoverstigelige anstrengelser.

Samlet set er de vigtigste tegn på KOL:

 • Åndenød

  - det er svært at trække vejret, fordi lungerne fungerer dårligt. I starten bliver man forpustet ved anstrengelse, men ved mere alvorlig KOL, kan man få åndenød af fx at tage tøj på, løfte et telefonrør eller rejse sig fra en stol.

 • Hoste

  - meget hoste er almindeligt ved KOL, fordi luftvejene er irriterede. Hosten er typisk værst om morgenen, men kan forekomme hele dagen. 

 • Opspyt

  - man kan opleve at få slim i lungerne. Det kan være vanskeligt at hoste slimet op.

 • Lungebetændelse

  - man har tendens til nemt at få lungebetændelse, og det er sværere end normalt at komme sig Igen efter en lungebetændelse.

 • Vægttab -

  man bruger meget energi på at trække vejret og taber sig eventuelt, fordi musklerne langsomt svinder ind. Man mister kræfterne og bliver mere træt, så det bliver vanskeligere at klare sig selv i hverdagen.

Tag tegnene alvorligt

Det er desværre de færreste, som får konstateret sygdommen i tide. I begyndelsen opfatter mange åndenøden som tegn på dårlig form og ikke som et tegn på KOL. Mange har mistet halvdelen af deres lungefunktion, før de finder ud af, at de har KOL. Det gælder derfor om at få målt sin lungefunktion så tidligt som muligt - og derfor kontakte sin læge, hvis man har symptomer på sygdommen. Jo længere man venter med at blive undersøgt, jo mere ødelægger man sine lunger. 

Diagnosen

Der findes kun én undersøgelse, som kan afsløre om, du lider af KOL:

 • Lungefunktionsmåling. Hos patienter, som klager over kronisk hoste, opspyt eller åndenød ved fysisk anstrengelse eller i hvile, vil der blive udført en simpel måling af lungefunktionen (spirometri). Det foregår ved, at man puster af al kraft ind i et rør, som er tilsluttet en maskine.  

Typisk for KOL er, at man pga. forsnævringerne i bronkiesystemet og ødelæggelse af det elastiske væv i lungerne, ikke kan tømme sine lunger så hurtigt som normalt. Dette opgøres i to tal kaldet FEV1, som er den mængde luft, du kan puste ud det første sekund af udåndingen - og FVC, som betyder den mængde luft, du kan puste ud i alt på én udånding. 

Graden af KOL kan inddeles i mild, moderat, svær og meget svær KOL, alt efter hvor meget lungefunktion, patientern har tilbage:

 

 • Mild KOL: Over 80 % af den forventede lungefunktion tilbage

 • Moderat KOL: Mellem 50 % og 79 % af den forventede lungefunktion tilbage

 • Svær KOL: Mellem 30 % og 49 % af den forventede lungefunktion tilbage

 • Meget svær KOL: Under 30 % af den forventede lungefunktion tilbage

Ved mistanke om KOL kan lægen også foretage:

 • Røntgenundersøgelse af lungerne

 • Blodprøve, herunder blodprocent og evt. undersøgelse om arvelige tendens emfysem

Og i nogle tilfælde:

 • CT-skanning af lungerne

 • Undersøgelse af blodets iltindhold

Hvis du har KOL

Hvis din læge kan konstatere, at du lider af KOL, vil han/hun vurdere, hvilken grad af KOL, der er tale om og fastlægge, hvilken behandling du skal have, og hvordan I sammen skal følge sygdommen. Du vil også få råd og vejledning om, hvilke forholdsregler du skal tage, og hvordan du evt. bør ændre din levevis for ikke at forværre sygdommen.  

Hvis du ikke har KOL

Hvis du ikke har KOL, skal du og din læge løbende holde et godt øje med eventuelle symptomer, så der kan gribes ind i tide. Og selv hvis din lungefunktion er normal, er det vigtigt at få den målt med jævne mellemrum, hvis du stadig er ryger eller har røget i en årrække.

 

Kilder

www.hjertedoktor.dk

Sundhedsstyrelsen, Patientvejledning om KOL, 2006

www.kol.dk

www.lungeforeningen.dk

Lungeforeningens rådgivning

www.sst.dk 

 www.sum.dk 

 www.goldcopd.dk

 Globalt initiativ for KOL

 

Læses lige nu

Mest læste