Flere tusinde unge danskere er udsat for kæreste vold

Godt 40.000 mænd og kvinder i alderen 16-24 år bliver årligt udsat for psykisk, fysisk og seksuel vold i et kæresteforhold. Det kan have store konsekvenser for de unges trivsel, viser en ny rapport

De unge par fletter sig befamlende ind i hinanden, de kan slet ikke lade være med at kysse og kærtegne. Omverdenen ser det som idyl og aner ikke uro, men for mange unge er der en mørk bagside af forholdet. En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed om ’vold mellem kærester’ viser nemlig, at hver ottende unge kvinde og hver tyvende unge mand har inden for det seneste år været udsat for enten psykisk, fysisk og/eller seksuel kærestevold. Det svarer til, at godt og vel 28.000 kvinder og 12.000 mænd i alderen 16-24 år bliver udsat for vold i forholdet, fremgår det i rapporten. Kærestevolden omfatter både psykiske overgreb som trusler, seksuelle krænkelser og overgreb samt fysisk vold, hvilket kan være skub, slag med flad hånd, knytnæveslag, spark, kværkningsforsøg og overfald med våben. Denne form for vold i forholdet, kan have utrolige store konsekvenser for de unges trivsel og fremtidige liv.

Kærestevold har store konsekvenser

Rapportens resultater viser blandt andet, at ofre for kærestevold hyppigere rapporterer at have forsøgt selvmord, sammenlignet med dem der ikke er udsat for kærestevold. Udover det er det især unge kvinder, der rapporterer flere psykiske problemer end andre kvinder.

”Dette tyder på at kærestevold har betydning for unges trivsel - og da ungdommen er en tid, hvor der sker stor udvikling og man skal forme starten på voksenlivet, har det stor betydning for de unge, hvis de går rundt med trivselsproblemer,” forklarer Nina Maria Schütt, der har været med til at udarbejde rapporten.

Samtidig viser litteraturen omkring kærestevold, at der er en risiko for, at unge viderebringer sine konfliktløsningsmetoder i parforholdet til voksenlivet.

”Det kan betyde, at de unge der udsættes for kærestevold har en øget risiko for at opleve partnervold senere i livet samt forme familier, hvor børn bliver vidner til vold,” siger hun.

Især tabu blandt unge mænd

Men konsekvenserne blandt piger og drenge kan være vidt forskellige, da drengene i mindre grad fortæller åbent om, at de er udsat for vold. Det kan hænge sammen med det tabu, som ligger omkring det at være udsat for kærestevold, fortæller Nina Maria Schütt til Dagens Sundhed:

”Kærestevold mod drenge latterliggøres, hvilket kan gøre det svært for dem at fortælle andre om deres oplevelser. Men det ser til gengæld ud til, at piger er mere påvirkede af oplevelserne, hvilket kan forklare, at de i højere grad taler højt om det at være udsat for vold.”

Jette Wilhelmsen, socialrådgiver i Børns Vilkår, pointerer, at vold skal tages alvorligt uanset om det er drengen eller pigen, der er voldsoffer.

”Kulturelt vil drengen ofte have større barrierer i forhold til at søge hjælp end pigen og vil derfor kræve ekstra opmærksomhed fra forældre og pårørende,” siger socialrådgiveren.

Det kan du selv gøre

Det er altså utroligt vigtigt, at der tales åbent om problemet og at de unge aldrig går alene med det.

”Mange unge tror, at de er de eneste der støder på disse problemer og vil ikke være unormale så de tier om deres oplevelser,” siger Nina Maria Schütt.

Derfor er et godt råd til de unge, at hvis man oplever at ens kæreste går over grænsen skal man gøre vedkommende opmærksom på det. Det er en vigtigt, at snakke det igennem med veninder og voksne, som man har et godt forhold til. De kan nemlig støtte én i at slå op med den kæreste, som man er utryg ved, fremhæver Nina Maria Scütt. Dette er socialrådgiver Jette Wilhelmsen enig i:

”Den unge skal søge støtte hos voksne enten i sit private netværk eller hos professionelle. Den unge bør altid afslutte forholdet, uanset hvad partneren gør og siger. For er vold sket én gang, sker det sandsynligvis igen.”

Hvor går grænsen?

Allerede inden de unge får deres første kæreste, skal de have en diskussion med forældre eller venner omkring, hvad de synes er et godt eller dårligt forhold. Hvad vil de acceptere, og hvor går deres grænser, foreslår Nina Maria Schütt:

”Så har de unge allerede fået sat nogle ord på eventuelle oplevelser. Det vil gøre det nemmere for dem at sige fra og ikke lade grænsen rykke sig i trit med, at kæresten behandler én grovere og grovere, hvilket jo er nemt, når der er så store følelser som kærlighed involveret.”

Kærestevold starter oftest som psykisk vold og udvikler sig derefter til fysisk og seksuel vold. Hun understreger dog, at de fleste unge godt ved, at kæreste vold er forkert, men kan have svært at finde ud af hvor grænsen går. Hvornår er det en sjov pudekamp, og hvornår er det alvor? Men her kan forældrene også gøre rigtig meget for at være opmærksom på, om der er nogle tegn hos deres børn der antyder, at de er udsat for vold.

Forældre skal være opmærksomme

”Forældre skal være opmærksom på om deres børn ændrer opførelse, da der er mange forskellige tegn på vold,” forklarer Jette Wilhelmsen.

Et tegn kan være, at de unge bliver indelukket og isolerer sig fra omverdenen. Der kan blive større lukkethed omkring kæresteforholdet, eller man kan som forældre opleve, at de unge lyver gentagne gange. Nogle vil også blive opfarende og aggressive i den måde de omgås andre. Det er også vigtigt, at forældrene er opmærksomme på ydre tegn, som for eksempel ved, at de unge ændrer påklædning for at skjule eventuelle blå mærker, rifter eller sår. Hvis forældrene har på fornemmelsen, at ens barn er udsat for kærestevold, skal de i starten være opmærksom på den unges grænser og derfor nærme sig med forsigtighed. Forældrene skal også være klar over, at de unge oftest føler, at det er meget skamfuldt at blive udsat for vold, fordi voldsudøveren bevidst pålægger offeret skyld og skam, forklarer socialrådgiveren og understreger, at vold er ulovlig:

”Det er vigtigt at pointere, at det aldrig er i orden at blive slået, og at det aldrig er barnets skyld hvis det sker.”

Jette Wilhelmsen socialrådgiver i Børns Vilkår giver følgende råd:

Råd til forældre, hvis børn har oplevet kærestevold

  • Ignorer det aldrig, konfronter dit barn med din bekymring.
  • Søg professionel rådgivning tidligt i forløbet.
  • Meld altid vold til politiet for at signalere, at vold er uacceptabelt i hvilken som helt form, også selvom forholdet bliver afsluttet.

Vær opmærksom på faresignaler for at undgå kærestevold

  • Kæresten bestemmer meget (fx over påklædning, tid, hvem man er sammen med etc.).
  • Kæresten er meget jaloux.
  • Kæresten starter tit skænderier, rusker og griber fat i en.
  • Kæresten forsøger at udelukke den anden fra andre interesser og mennesker.
  • At man føler sig utryg eller undertrykt.

Kilder

Rapporten 'Unge og kærestevold i Danmark' udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed

Læses lige nu

Mest læste