Kom stressen i møde

Det er vigtigt at indrette sig sådan, at ens livsomstændigheder ikke medfører stress. Det kan du fx gøre ved at lære sine stress-symptomer at kende, sætte dig nogle klare mål og strukturere din tid.

Stress opstår, når vi udsættes for pres, krav eller belastninger, som overstiger de ressourcer, vi har. Alle mennesker kan blive ramt af stress, barn som voksen, ung som gammel og mand som kvinde.

Stress kan både være positiv og negativ. Den positive stress giver en følelse af tilfredsstillelse og af, at du har god energi. Den negative stress og langvarige stress kommer tit af mangel på kontrolog indflydelse på egen situation. Den negative stress dræner dig, og den er skadelig for helbredet.

For at forbygge, at du bringer dig selv i en negativ stresstilstand, er der en række handlemuligheder, du kan være opmærksom på:

Undgå at stressbelastende medfører stress

Her er det vigtigt, at du kommunikerer klart med sine omgivelser. Derudover bør du undgå at lægge låg på dine følelser og vurdere, om den situation, der gør dig stresset, faktisk er værd at ofre tid og energi på.

Styrke modstandskraften over for stress ved at være i god fysisk form

Stress er en fysisk reaktio, som forbereder din krop på at skulle arbejde.Den nemmeste måde at mindske stresssymptomer på, er ved at være fysisk aktiv. Om du går en tur, løber en tur eller arbejder i haven er ikke så vigtigt, det vigtigste er, at du får rørt dig.

Undgå at bruge nydelsesmidler som alkohol i belastende situationer

Brug af nydelsesmidler i stressbelastede perioder forøger kun risikoen for, at stresstilstanden glider over i en mere depressiv tilstand.

Stress:

Symptomer på stress

Symptomerne på stress kan inddeles i psykiske symptomer, fysiske symptomer og adfærdsmæssige symptomer

  • Psykiske symptomer er fx træthed, angst, svigtende koncentration og ubeslutsomhed.
  • Fysiske symptomer kan være hovedpine, indre uro, rysten m.m.
  • Adfærdsændringer symptomer kam være søvnløshed og misbrug.

Lær dine stresssymptomer at kende og brug dem som advarselssignaler

Forsøg at finde ud af, hvad der giver dig stress. Er det arbejdet? Familien? Økonomien? Dine krav til dig selv? Er det noget du kan og vil ændre på? Skriv en liste over de ting in hverdagen, som påvirker dit stressniveau i en negativ retning. På denne måde kan du få overblik over dem og prioritere hvilke du skal arbejde med.

Tal med andre om din situation

Når du taler med andre om din situation, får du sat ord på dine tanker og følelser. Når du fortæller om dine problemer, akn du ofte få øje på nye muligheder. Hvis du tager imod hjælp fra venner, kolleger og familien er der flere til at tage hånd om situationen.

Prioriter din tid og energi

Alt for mange mennesker gør sig bekymringer om ting der aldrig sker. Er det, der stresser dig småting? Noget du alligevel snart har glemt? Forsøg at lade være med at gruble over noget, der måske sker.

Kompenser på andre områder

Hvis det kniber på jobbet, så få det rart med familien og omvendt. Du bør ikke udelukkende fokusere på det, du ikke har nået i løbet af dagen, men husk altid at rose dig selv, for det du har fået gjort

 

Læs også

Fakta om stress

Få styr på din stress

Kilde

www.psykiatrifonde.dk

Læses lige nu

Mest læste