Stress og depression

Ved længerevarende stress kan der imidlertid opstå kroniske symptomer, som på længere sigt gør én syg.

Det kan dreje sig om fysiske symptomer, såsom hjertebanken, hovedpine, svedeture, rysten på hænderne, appetitløshed m.m. Der kan også være tale om psykiske symptomer, såsom hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, irritabilitet og egentlig depression.

Stress kan udløse en ændret væremåde, fx i form af aggressivitet, nedsat præstationsevne og - som noget væsentligt - øget brug af "stimulanser" som fx tobak og alkohol.
Specielt øget brug af alkohol kan være medvirkende til, at en stresstilstand fører over i en mere depressiv tilstand. Foruden den depressive tilstand, der er fremkaldt af stress, medfører alkohol nemlig også en depressiv tilstand på længere sigt.

Stress er karakteriseret ved, at man er anspændt, samtidig med at man føler en manglende lyst. Specielt den manglende lyst er forbundet med øget produktion af stresshormonet kortisol, som formentlig har betydning for udviklingen af en egentlig depression.

Det har vist sig, at personer med depressioner, der samtidig har et højt kortisolindhold i blodet, er vanskelige at behandle for deres depression. Noget tyder på, at sådanne depressive tilstande kan skyldes en stresstilstand, som det er vigtigt at forholde sig til, hvis man skal hæve depressionen.Kilde

www.psykiatrifonden.dk

Læses lige nu

Mest læste