Risikofaktorer for type 2 diabetes

Årsager til type 2 diabetes skyldes både vores livsstil og genetiske disposition.

Hvis dine forældre eller søskende har type 2 diabetes, så er der 40% sandsynlighed for, at du selv udvikler sygdommen. Hvis begge dine forældre har sygdommen, så er risikoen helt op til 80%. Hvis ingen i din familie har sygdommen, er der kun 5% sandsynlighed for, at du udvikler type 2 diabetes.

Usund livsstil

Hvis den mad du spiser indeholder for meget sukker, skal din krop producere store mængder insulin for at fjerne sukkeret fra blodet. På et tidspunkt, kan kroppens produktion af insulin ikke følge med, og blodets indhold af sukker bliver for højt. 

Altså den usunde livsstil med for meget fedt og sukker i maden, overvægt og mangel på motion øger din risiko for at få type 2 diabetes. Jo tidligere man begynder den usunde livsstil, jo større er risikoen for at man udvikler type 2 diabetes.

Det er sjældent, at behandlingen af type 2 diabetes foregår ved insulinindsprøjtninger. Behandlingen kan oftest styres ved hjælp af motion, kost og tabletter.

Flere med diabetes

I Danmark skyldes den voksende gruppe diabetespatienter fortrinsvis en stadig voksende ældrebefolkning og den stigende andel af overvægtige i befolkningen. Type 2 diabetes kan også ses hos yngre mennesker. 7% af det samlede budget i sundhedsvæsenet går til behandling af diabetes og ledsagesygdomme i øjne, nyrer og hjerte-kredsløb.  

 

Overvægten spiller formentlig en central rolle for udviklingen af diabetes. Ca. 80 - 90 % af diabetespatienterne er overvægtige. Den tiltagende overvægt i befolkningen samtidig med aftagende fysisk aktivitet anses for de væsentligste årsager til type 2 diabetes.


Læs også

Hvad er  type 2 diabetes?

Forebyggelse af type 2 diabetes

Behandling af type 2 diabetes

Komplikationer ved type 2 diabetes

Typer af diabetes


Kilder

Diabetesforeningen 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læses lige nu

Mest læste